Marin Pagsasaayos para sa Racial Equity

Ang Marin County ay binibilang sa pinakamayaman sa bansa. Gayunman, sa kabila ng mga progresibong halaga nito, ang kamakailang Mga Bilang ng Race ranggo ng ulat ang county bilang pinaka magkakaibang pagkakaiba sa estado ng California. Halos bawat tagapagpahiwatig - mga rate ng pagkakapriso, kalusugan, edukasyon, pabahay, at oportunidad sa ekonomiya - nagbubunyag ng isang matalim na paghati sa mga puting tao at komunidad ng kulay. Sa loob ng county, maraming mga organisasyon ang gumagawa ng mahalagang gawaing anti-rasista sa county, ngunit kakaunti ang may pormal na istruktura kung saan ang mga kabataan ay nakapagdisenyo at namuno sa gawaing hinahangad nilang makita.  

Ang Marin Organizing para sa Racial Justice (KARAGDAGANG) ay isang matapang na bagong programa na naglalayong dalhin ang mga kabataan ng kulay at kanilang mga kaalyado upang ipatupad at suportahan ang mga pagsisikap sa pagbabago sa lipunan na nagta-target sa hustisya sa lahi. Sa susunod na mga buwan, ang programa ay umarkila ng isang multi-racial cohort ng mga mag-aaral upang gumawa ng isang hakbangin sa pagkakapareho sa lahi para sa county.

Ang bawat cohort para sa dalawang taong programa na ito ay maglulunsad ng mga retret at pagsasanay na idinisenyo upang mapangalagaan ang mga ligtas na puwang upang galugarin ang lahi,, rasismo, at kung paano nila hinuhubog ang pagkakakilanlan ng lahi sa Marin. Batay sa pundasyong ito ng ibinahaging pag-unawa, empatiya, at pagiging kapanalig, magtutulungan ang mga kabataan upang suriin kung paano nakakaapekto ang istrukturang rasismo sa pabahay, transportasyon, imigrasyon, kalusugan, at edukasyon sa Marin - at ang mga paraan kung saan ang mga kasalukuyang sistema ay lumikha ng mga hadlang sa tagumpay para sa kabataan ng kulay. Ang gawaing ito ay idinisenyo upang wakasan ang pagsuporta sa umiiral na mga pagsisikap ng komunidad mula sa pananaw ng kabataan bilang karagdagan sa pagpili ng mga indibidwal na isyu upang matugunan ang higit pang pinangungunahan na disenyo at pagpapatupad ng isang kampanya sa pagbabago ng lipunan.

Lahat ng mga residente ng Marin County na nasa pagitan ng edad na 12-21 taon ay karapat-dapat - ang etniko at magkakaibang kultura na kabataan ay lubos na hinihimok na mag-apply. Inaasahan na dumalo ang isang kalahok ng programa sa isang buong araw na pagpapakilala sa retreat ng hustisya sa lipunan, na susundan ng mga lingguhang pagpupulong kung saan susugatan nila ang pagbuo ng lahi at mga epekto ng lahi at rasismo sa pamayanan ng Marin.

Interesado sa pagsali?

Ang Application na sumali sa HINDI para sa taong 2020-2021 na programmatic year ay kasalukuyang sarado, ngunit suriin muli sa Spring 2021 kung interesado kang maging isang miyembro para sa 2021-2022!