Marin Prevention Network

Ang Marin Prevention Network ay gumagana upang mabawasan ang paggamit ng underage na sangkap at ang mga epekto nito sa aming mga komunidad sa pamamagitan ng pagbabago sa patakaran sa antas ng lungsod at lalawigan. Na binubuo ng higit sa 10 mga samahan, ang Network ay kumakatawan sa mga lokal na samahan, kasama ang kabataan, paaralan, gobyerno at mga hindi pangkalakal na stakeholder mula sa mga komunidad sa buong lalawigan.

Ang papel ni yli sa pagsisikap na ito ay upang buuin ang tunay na representasyon at pamumuno ng kabataan, tinitiyak na ang tinig at pananaw ng kabataan ay kasama sa talahanayan ng paggawa ng desisyon. Kinuha ang form ng mga pagsasanay na makakatulong sa paglilipat ng tradisyunal na pananaw sa kabataan, at tulong na panteknikal upang suportahan ang mga miyembro ng koalisyon sa pagsasama nila ng mga pamantayan sa pagpapaunlad ng kabataan sa pangangalap, pagpapanatili at tunay na pakikipag-ugnayan ng kabataan.

Sa mga nakaraang taon, ang mga kabataan ng kabataan ay tumulong sa pamumuno ng proseso, pagbuo ng buwanang mga agenda sa pagpupulong, pagpapadali ng mga pagpupulong at pagsasanay (kasama ang taunang retreat), at paglikha ng isang tool sa pagtatasa ng pakikipag-ugnayan ng kabataan upang masukat ang tagumpay ng bawat miyembro sa pag-akit ng kabataan.

ang mga kabataan mula sa Friday Night Live, ang Komisyon ng Kabataan ng Marin County at ang Marin Prevention Network ay gampanan ang pangunahing papel sa pagpasa ng Mga Ordinansa ng Social Host sa Lungsod ng Novato at County ng Marin, na nagbibigay ng isang diskarte sa pagpapanumbalik ng hustisya para sa mga kabataan na nahuli uminom at / o gamit ang mga iligal na sangkap at pagpapalawak ng responsibilidad ng may sapat na gulang sa mga bus ng partido at pasilidad sa pag-upa. Ang tagumpay sa patakaran ay saklaw sa Marin Independent Journal na ito artikulo at ito yli blog post.

Interesado sa Sumali?

Lumabas sa aming mga pangkalahatang pagpupulong ng katawan! Nasa proseso kami ngayon ng pagbuo ng mga plano sa pagkilos upang matugunan:

Ang mga pangkalahatang pagpupulong ng koalisyon sa katawan ay gaganapin sa ikatlong Lunes ng bawat buwan mula 3-4: 30pm. Ayon sa kaugalian, naka-host sila nang personal sa 20 North San Pedro Road, San Rafael sa Point Reyes Conference Room, ngunit kasalukuyang nagaganap sa pamamagitan ng Zoom na nabigyan ng mga alalahanin sa paligid ng COVID-19.

Bisitahin ang Website ng Marin Prevention Network para sa karagdagang detalye tungkol sa aming mga aktibidad at mga kasosyo sa koalisyon.