Marin Prevention Network

Ang Network ng Pag-iwas sa Marin ay nagsisikap upang mabawasan ang kulang sa inom at ang mga epekto ng alkohol sa aming mga komunidad sa pamamagitan ng pagbabago ng patakaran sa antas ng lungsod at county. Na binubuo ng higit sa 10 na mga organisasyon, ang Network ay kumakatawan sa mga lokal na organisasyon, kabataan, paaralan, pamahalaan at hindi pangkalakal na mga namumuhunan mula sa mga komunidad sa buong county.

Ang papel ng YLI sa pagsisikap na ito ay upang makabuo ng tunay na representasyon ng kabataan at pamumuno, na tinitiyak na ang boses ng kabataan at mga pananaw ay kasama sa talahanayan ng paggawa ng desisyon. Ito ay kinuha ang anyo ng mga pagsasanay na tumutulong sa paglilipat ng mga tradisyonal na pananaw ng mga kabataan, at teknikal na tulong upang suportahan ang mga miyembro ng koalisyon habang isasama nila ang mga pamantayan ng pag-unlad ng kabataan sa pagsasanay sa pangangalap, pagpapanatili at tunay na pakikipag-ugnayan sa kabataan.

Pinangunahan ng mga kabataan ng YLI ang proseso, pagbubuo ng mga buwanang mga agenda sa pagpupulong, pagpapakilos sa mga pagpupulong at pagsasanay, na humahantong sa taunang pag-urong, at paglikha ng isang tool sa pagtatasa ng pagtutuon ng kabataan upang sukatin ang tagumpay ng bawat miyembro sa nakakaengganyong mga kabataan.

Ang mga kabataan ng YLI mula sa Biyernes Night Live at ang Marin Prevention Network ay may mahalagang tungkulin sa pagpasa ng pagpasa ng mga Ordinansa ng Mga Host sa Lungsod ng Novato at County ng Marin, na nagbibigay ng isang restorative justice approach para sa mga kabataan na nahuli sa pag-inom at / o paggamit ng mga iligal na sangkap at pagpapalawak ng pananagutan sa mga adulto sa mga bus ng bus at mga pasilidad ng rental. Ang panalo sa patakaran ay sakop sa Marin Independent Journal na ito artikulo at ito YLI blog post.

Bukas ang mga pulong ng koalisyon sa publiko.