Marin Prevention Network

Ang Marin Prevention Network ay nagtatrabaho upang bawasan ang paggamit ng menor de edad na sangkap at ang mga epekto nito sa ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagbabago sa patakaran sa antas ng lungsod at county. Binubuo ng higit sa 10 organisasyon, kinakatawan ng Network ang mga lokal na organisasyon, kasama ng mga kabataan, paaralan, pamahalaan at mga nonprofit na stakeholder mula sa mga komunidad sa buong county.

Ang yli ay nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng MPN at ng Novato Community Coalition upang suportahan ang pagpapakalat ng impormasyon sa mga miyembro ng komunidad at ipatupad ang mga inisyatiba sa buong county. 

Sa mga nakaraang taon, ang mga kabataan ng kabataan ay tumulong sa pamumuno ng proseso, pagbuo ng buwanang mga agenda sa pagpupulong, pagpapadali ng mga pagpupulong at pagsasanay (kasama ang taunang retreat), at paglikha ng isang tool sa pagtatasa ng pakikipag-ugnayan ng kabataan upang masukat ang tagumpay ng bawat miyembro sa pag-akit ng kabataan.

ang mga kabataan mula sa Friday Night Live, ang Komisyon ng Kabataan ng Marin County at ang Marin Prevention Network ay gampanan ang pangunahing papel sa pagpasa ng Mga Ordinansa ng Social Host sa Lungsod ng Novato at County ng Marin, na nagbibigay ng isang diskarte sa pagpapanumbalik ng hustisya para sa mga kabataan na nahuli uminom at / o gamit ang mga iligal na sangkap at pagpapalawak ng responsibilidad ng may sapat na gulang sa mga bus ng partido at pasilidad sa pag-upa. Ang tagumpay sa patakaran ay saklaw sa Marin Independent Journal na ito artikulo at ito yli blog post.

Interesado sa Sumali?

Lumabas sa aming mga pangkalahatang pagpupulong ng katawan! Nasa proseso kami ngayon ng pagbuo ng mga plano sa pagkilos upang matugunan:

Ang mga pulong ng General body Coalition ay gaganapin bawat ibang buwan mula 4:30-6:00 pm simula Setyembre 20, 2023. Ang mga pulong na ito ay gaganapin sa pamamagitan ng zoom ngunit sa taong ito ay umaasa kaming magdaos din ng ilang mga kaganapan nang personal. 

Bisitahin ang Website ng Marin Prevention Network para sa karagdagang detalye tungkol sa aming mga aktibidad at mga kasosyo sa koalisyon.