Mga Council ng Advocacy ng Mag-aaral ng Marin

Ang Konseho sa Pagtataguyod ng Mag-aaral ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa Distrito ng Unipormadong Distrito ng Una upang makapagbigay ng positibong pagbabago sa buong paaralan. Pilot sa 2016-2017, ang programa ay opisyal na inilunsad sa 2017-2018 sa elementarya, gitna at mataas na paaralan sa buong Distrito.

Ang pagguhit sa modelo ng yli para sa pagpapaunlad ng pamumuno ng kabataan, ginugugol ng mga pangkat ang mga unang buwan ng taon ng pasukan sa pagbuo ng kakayahan - mga pagsasanay sa pamumuno, pagbuo ng koponan, at pag-aaral tungkol sa mga balangkas ng hustisya sa lipunan. Sinusundan ang mga pagsasanay sa pagsasaliksik sa mga isyung nakakaapekto sa kanilang mga paaralan at pamayanan. Sa pakikipagsosyo sa mga guro, administrador at kawani ng yli, ang kabataan ay nagkakaroon ng mga solusyon sa mga isyung ito.

Humigit-kumulang 12 mag-aaral sa bawat paaralan ang napili ng mga guro, kapantay, at punong-guro na lumahok. Kabilang sa mga paaralan ang:

Novato High School 

Ang Novato SAC, na kilala rin bilang DEI Action Team, ay binubuo ng 8 mag-aaral na nakatuon sa paglikha ng isang napapaloob na kapaligiran kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay maaaring ipagdiwang para sa kung sino sila sa pamamagitan ng mga kaganapang pangkulturang. Noong 2019, matagumpay ang Novato SAC sa pagtulong sa paglunsad ng wellness center na matatagpuan sa East Annex na umusbong sa isang magandang puwang para matanggap ng mga kabataan ang suporta na kailangan nila. 

Ang mga pagpupulong ng Novato SAC ay gaganapin lingguhan sa panahon ng tanghalian sa harap ng tanggapan ni Ms. Cortez. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Wendy Pacheco.

Mataas na Paaralan ng Marin Oaks

Ang programa ng Marin Oaks SAC ay naka-pause bilang resulta ng COVID-19 ngunit bago ang taon ng pag-aaral ng 2019-2020, ipinakita ng kabataan sa mga kawani ng distrito ang kanilang mga alalahanin tungkol sa hustisya sa lahi at kalusugan ng isip sa kanilang mga kapantay. Ngayong taon, ang Marin Oaks SAC ay kasalukuyang nakakatugon sa dalwang lingguhan tuwing Miyerkules sa panahon ng payo at magpapasya sa kanilang pokus para sa kanilang kampanya sa mga darating na buwan. 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Maria navarro.

Hamilton Middle School

Binubuo ng mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang, ang aming layunin ay upang maiangat ang tinig ng mag-aaral, bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno at mag-host ng mga kaganapan na kumakalat ng kaalaman at ipagdiwang ang pagkakaiba-iba sa Hamilton. 

Bago ang pandemya ang SAC ay nagtatrabaho nang walang pagod upang lumikha ng isang masaya at komportableng silid pahingahan para magamit ng mga mag-aaral sa tanghalian. Gaganapin namin ngayon ang aming mga pagpupulong ng SAC sa puwang na ito. 

Ang SAC ay nakakatugon sa bi-buwan sa Martes habang tanghalian. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Samantha Ramirez.

Sinaloa Middle School
Mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang mula sa Sinaloa Middle School at sa Virtual Learning Academy (Hailton at San Jose) nakilala at nagsagawa ng pagsasaliksik sa code ng pananamit ng paaralan sa pagsisikap na baguhin ito. Ang mga mag-aaral ay matagumpay na nakakuha ng suporta mula sa pamayanan, nagbigay ng napakahalagang pananaw at data, tiniyak na ang lahat ng tinig ng mag-aaral ay naitala, at nagtakda ng isang huwaran para sa isang hinaharap na proyekto na pinangangasiwaan ng tagapagtaguyod ng NUSD. 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Sonia Saltzman.