Marin Student Advocacy Council

Ang Konseho sa Pagtataguyod ng Mag-aaral ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa Distrito ng Unipormadong Distrito ng Una upang makapagbigay ng positibong pagbabago sa buong paaralan. Pilot sa 2016-2017, ang programa ay opisyal na inilunsad sa 2017-2018 sa elementarya, gitna at mataas na paaralan sa buong Distrito.

Sa pagguhit sa modelo ng YLI para sa pagpapaunlad ng pamumuno ng kabataan, ang mga grupo ay gumugol ng mga unang buwan ng taon ng pag-aaral sa pagbubuo ng kakayahan - mga pagsasanay sa pamumuno, pagtatayo ng pangkat, at pag-aaral tungkol sa mga framework ng katarungan sa lipunan. Ang mga pagsasanay ay sinusundan ng pananaliksik sa mga isyu na nakakaapekto sa kanilang mga paaralan at komunidad. Sa pakikipagtulungan sa mga guro, administrator at kawani ng YLI, ang kabataan ay bumuo at nagpapatupad ng mga solusyon sa mga isyung ito.

Sa taon ng paaralan ng 2017-2018, nagtrabaho ang mga Konseho sa ilan sa mga sumusunod na solusyon:

  • Nagtataguyod para sa isang wellness center at pinabuting mapagkukunan ng kalusugang pangkaisipan
  • Paglikha ng isang programang bilingual na TA upang suportahan ang Mga Nag-aaral ng Wika sa Ingles
  • Pag-iskedyul ng mga iskedyul ng paaralan sa pampublikong transportasyon
  • Pag-update ng mga hindi patas na mga code ng damit na nagta-target sa mga babaeng mag-aaral
  • Nag-aalok ng extra-curricular activities
  • Paggawa gamit ang Distrito upang mapabuti ang nutrisyon ng mag-aaral at pagpili ng pagkain
  • Pag-survey sa mga mag-aaral ng Novato high school upang masuri ang mga pagkakaiba sa mga relasyon sa kawani-mag-aaral sa iba't ibang mga campus

Ang mga mag-aaral na 12 sa bawat paaralan ay pinili ng mga guro, kapantay, at punong-guro na lumahok. Ang mga site ng paaralan ay pinamumunuan ng mga sumusunod na kawani ng YLI:

Ang mga pagpupulong ay gaganapin nang dalawang beses sa isang buwan sa mga paaralan, at ang mga kinatawan ng 2 mula sa bawat paaralan ay dumalo sa isang buwanang pulong sa buong distrito sa Superintendente ng Distrito. Ang mga interesadong kabataan ay maaaring umabot sa coordinator ng site para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga oras ng pagtugon.