Mga Council ng Advocacy ng Mag-aaral ng Marin

Ang Konseho sa Pagtataguyod ng Mag-aaral ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa Distrito ng Unipormadong Distrito ng Una upang makapagbigay ng positibong pagbabago sa buong paaralan. Pilot sa 2016-2017, ang programa ay opisyal na inilunsad sa 2017-2018 sa elementarya, gitna at mataas na paaralan sa buong Distrito.

Drawing on the yli model for youth leadership development, the groups spend the initial months of the school year in capacity-building — leadership trainings, team building, and learning about social justice frameworks. Trainings are followed by research on issues affecting their schools and communities. In partnership with teachers, administrators and yli staff, the youth then develop and implement solutions to these issues.

Approximately 12 students in each school are selected by teachers, peers, and principals to participate.

Ang mga pagpupulong ay gaganapin nang dalawang beses sa isang buwan sa mga paaralan, at ang mga kinatawan ng 2 mula sa bawat paaralan ay dumalo sa isang buwanang pulong sa buong distrito sa Superintendente ng Distrito. Ang mga interesadong kabataan ay maaaring umabot sa coordinator ng site para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga oras ng pagtugon.