Mga Council ng Advocacy ng Mag-aaral ng Marin

Ang Student Advocacy Council ay isang natatanging pagkakataon para sa mga mag-aaral sa Novato Unified School District na manguna sa positibong pagbabago sa buong paaralan. 

Ang pagguhit sa modelo ng yli para sa pagpapaunlad ng pamumuno ng kabataan, ginugugol ng mga pangkat ang mga unang buwan ng taon ng pasukan sa pagbuo ng kakayahan - mga pagsasanay sa pamumuno, pagbuo ng koponan, at pag-aaral tungkol sa mga balangkas ng hustisya sa lipunan. Sinusundan ang mga pagsasanay sa pagsasaliksik sa mga isyung nakakaapekto sa kanilang mga paaralan at pamayanan. Sa pakikipagsosyo sa mga guro, administrador at kawani ng yli, ang kabataan ay nagkakaroon ng mga solusyon sa mga isyung ito.

Humigit-kumulang 12 mag-aaral sa bawat paaralan ang napili ng mga guro, kapantay, at punong-guro na lumahok. Kabilang sa mga paaralan ang:

Novato High School 

Ang Novato SAC, na kilala rin bilang DEI Action Team, ay binubuo ng 8 mag-aaral na nakatuon sa paglikha ng isang napapaloob na kapaligiran kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay maaaring ipagdiwang para sa kung sino sila sa pamamagitan ng mga kaganapang pangkulturang. Noong 2019, matagumpay ang Novato SAC sa pagtulong sa paglunsad ng wellness center na matatagpuan sa East Annex na umusbong sa isang magandang puwang para matanggap ng mga kabataan ang suporta na kailangan nila. 

Ang mga pagpupulong ng Novato SAC ay gaganapin lingguhan sa panahon ng tanghalian sa harap ng tanggapan ni Ms. Cortez. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Laura Hay.

Mataas na Paaralan ng Marin Oaks

Ang Marin Oaks SAC ay isang grupo ng mga mag-aaral na naglalaan ng bahagi ng kanilang oras sa pagbabago o pagpapabuti ng isang patakaran sa campus o sa kanilang komunidad. Noong nakaraang taon, gumawa ang mga kabataan sa isang video presentation na nagtatampok ng lahat ng mga programa sa pagpapayaman na iniaalok ng Marin Oaks para sa kanilang mga estudyante. Ang Marin Oaks ay isang alternatibong kampus ng edukasyon kaya gusto ng mga estudyante na tumuon sa pagbabago ng salaysay ng paaralan. Ang video na kanilang ginawa ay ipinakita sa isang pulong ng lupon ng Novato County. 

Ngayong taon, ang Marin Oaks SAC ay kasalukuyang nagpupulong bi-weekly tuwing Martes.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Maria navarro.

Hamilton Middle School

Binubuo ng mga mag-aaral mula sa ika-6 hanggang ika-8 baitang, ang SAC na ito ay gumagana upang iangat ang boses ng mag-aaral, bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno at mag-host ng mga kaganapan na nagpapalaganap ng kaalaman at nagdiriwang ng pagkakaiba-iba sa Hamilton. 

Bago ang pandemya ang SAC ay nagtatrabaho nang walang pagod upang lumikha ng isang masaya at komportableng silid pahingahan para magamit ng mga mag-aaral sa tanghalian. Gaganapin namin ngayon ang aming mga pagpupulong ng SAC sa puwang na ito. 

Ang SAC ay nakakatugon sa bi-buwan sa Martes habang tanghalian. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Maria navarro.