Paglilipat Ipasa

Sumali sa Isulong Dagdagan ang nalalaman

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

Paglilipat Ipasa ay isang inisyatiba sa pagpapagaling na nakabatay sa kabataan (13yo-18yo) na kumukuha ng mga kasanayan sa mga Katutubo upang matulungan ang mga kabataan sa Merced County na makahanap ng mga kahalili na uri ng paggaling, mentorship, propesyonal na pag-unlad, edukasyong pampulitika at personal na paglago. Pinatnubayan ng Joven Noble kurikulum, nagsasaayos ang programa ng mga bilog na nagsasalita na hinihimok ang mga kalahok na ibahagi ang kanilang mga personal na karanasan at opinyon sa iba't ibang mga paksang partikular na nakakaapekto sa Itim, Lumad at mga komunidad na may kulay. Nakikipagtulungan kami ng matanda sa matandang komunidad ng Katutubong, Maestro Robert Castro, mula sa Youth Outreach and Leadership Institute (YOALI), na patuloy na nagpapayo at nakikilahok sa pagpapaunlad ng programa.

Sa panahon ng programa, idokumento ng mga kabataan ang kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng mga pagawaan sa media na may kasamang tula, mga pahiwatig sa pagsulat, pagkuha ng litrato, journal at marami pa. Ito ay humahantong sa sama-samang paglikha ng isang 'zine, na delikadong nakakaangat ang natatanging mga kwento ng paglalakbay sa paggaling ng bawat kalahok. 

Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga pamamaraan at karanasan sa pagpapagaling sa mga kabataan sa Merced, Paglilipat Ipasa nagbibigay din ng buwanang stipend, mga pagkakataon sa internship, at malakas na interpersonal na ugnayan.   

Interesado sa Paglahok?

Sa kasalukuyan, Paglilipat Ipasa ay mayroong tatlong cohort sa City of Merced, at bukas para sa pagpapatala sa oras na matapos ang bawat cohort. Ang likas na seremonya ng programang ito ay natural na tumatanggap ng lahat ng pagkakakilanlan (ie kasarian, kasarian, lahi) upang mapahusay ang paggaling at paglaki ng ating kabataan. Gayunpaman, palagi naming layunin na unahin ang mga kabataan na apektado ng pagkabilanggo at / o pangangalaga sa pamilya. 

Ang mga detalye at Impormasyon sa bawat cohort ay matatagpuan sa ibaba: 

Tenaya Middle School 
Petsa ng Simula: TBA 
Oras: 3:45 pm-5:45pm
Lokasyon: Tenaya Middle School (TMS)
Mga Detalye: Bukas sa lahat ng mga mag-aaral ng TMS

Cohort ng Komunidad 
Petsa ng Simula: Isinasagawa
Oras: 5:00 pm-6:30pm
Lokasyon: yli Merced Office 
Mga Detalye: Bukas sa mga kabataan na edad 14yrs-18yrs na apektado ng system ng pagkakulong at / o pag-aalaga ng foster. 

Weaver Middle School (TBD)

Petsa ng Simula: Isinasagawa
Oras: Lunes, 1:45pm-3:45pm
Lokasyon: Weaver Middle School 
Mga Detalye: Bukas sa lahat ng mag-aaral ng Weaver Middle School