Paglilipat Ipasa

Paglilipat Ipasa ay isang inisyatiba sa pagpapagaling na nakabatay sa kabataan (13-20) na kumukuha sa mga Katutubong gawi upang tulungan ang mga kabataan sa Merced County na makahanap ng mga alternatibong paraan ng pagpapagaling, mentorship, propesyonal na pag-unlad, edukasyong pampulitika at personal na paglago. Ginagabayan ng Joven Noble curriculum, ang programa ay nag-oorganisa ng mga nagsasalitang bilog na naghihikayat sa mga kalahok na ibahagi ang kanilang mga personal na karanasan at opinyon sa iba't ibang paksa na partikular na nakakaapekto sa Black, Indigenous at mga komunidad ng kulay. Mahigpit kaming nakikipagtulungan sa Indigenous community elder, Maestro Robert Castro, mula sa Youth Outreach and Leadership Institute (YOALI), na patuloy na nagpapayo at nakikilahok sa pagbuo ng programa. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, Paglilipat Ipasa nakikibahagi at nag-aayos din ng mga seremonya, tulad ng mga seremonya ng pawis, Araw ng mga Patay, Winter Solstice, at Spring Equinox.

Sa panahon ng programa, idokumento ng mga kabataan ang kanilang mga karanasan sa pamamagitan ng mga pagawaan sa media na may kasamang tula, mga pahiwatig sa pagsulat, pagkuha ng litrato, journal at marami pa. Ito ay humahantong sa sama-samang paglikha ng isang 'zine, na delikadong nakakaangat ang natatanging mga kwento ng paglalakbay sa paggaling ng bawat kalahok. 

Hinihikayat ng programang ito ang pamumuno ng kabataan at kapangyarihan ng kabataan. Kasalukuyan, Paglilipat Ipasa ay nakikilahok sa isang proyekto ng pagsasaliksik na pinamumunuan ng kabataan. Ang pokus ng proyektong ito ay ang mga patakaran ng cannabis sa aming mga paaralan sa Merced, na tinutukoy kung saan nabigo ang system upang magawa ang mga wastong pagsasaayos. 

Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga pamamaraan at karanasan sa pagpapagaling sa mga kabataan sa Merced, Paglilipat Ipasa nagbibigay din ng buwanang stipend, mga pagkakataon sa internship, at malakas na interpersonal na ugnayan.    

Interesado sa Paglahok?

Sa kasalukuyan, Paglilipat Ipasa ay mayroong tatlong cohort sa City of Merced, at bukas para sa pagpapatala sa oras na matapos ang bawat cohort. Ang likas na seremonya ng programang ito ay natural na tumatanggap ng lahat ng pagkakakilanlan (ie kasarian, kasarian, lahi) upang mapahusay ang paggaling at paglaki ng ating kabataan. Gayunpaman, palagi naming layunin na unahin ang mga kabataan na apektado ng pagkabilanggo at / o pangangalaga sa pamilya. 

Ang mga detalye at Impormasyon sa bawat cohort ay matatagpuan sa ibaba:

Tenaya Middle School 
Panimulang Simula: Enero 2023
Oras: TBA
Lokasyon: Tenaya Middle School (TMS)
Mga Detalye: Bukas sa lahat ng mga mag-aaral ng TMS

Cohort ng Komunidad 
Petsa ng Simula: Isinasagawa
Oras: Martes, 4:00pm-5:30pm
Lokasyon: yli Merced Office sa 533 W Main St, Merced
Mga Detalye: Bukas sa mga kabataan, edad 14-20 na naapektuhan ng sistema ng pagkakulong at/o pag-aalaga. 

Weaver Middle School (TBD)
Petsa ng Simula: Isinasagawa
Oras: Biyernes, 3:45-4:45
Lokasyon: Weaver Middle School 
Mga Detalye: Bukas sa lahat ng mag-aaral ng Weaver Middle School