Tagapangalaga ng Aking Kapatid

Ang My Brother's Keeper (MBK) ay naglulunsad ng mga kabataan ng mga kulay ng edad na 15-25 sa isang serye ng visual na pananaliksik sa kabataan ng hustisya at pag-iwas sa karahasan gamit ang multimedia ng mga kabataan na humantong upang ipaalam ang magkakaibang madla sa Long Beach. Ang mga kabataan ay may pagkakataon na mag-research kung anong mga mapagkukunan ay magagamit para sa kabataan na kasangkot sa sistema ng hustisya, at kung paano ang komunidad ng Long Beach ang pinakamahusay na sumusuporta sa pag-unlad ng kabataan. Ang mga lider ng kabataan ay lilikha ng iba't ibang mga visual na produkto na nagbibigay-highlight sa mga natuklasan at rekomendasyon mula sa kanilang mga pagtatasa.

Ang mga Reporter ng Kabataan ay magkakaroon din ng isang kuwento na nakatuon sa solusyon sa pag-iwas sa karahasan at sa magkakaibang pamilya na nakaranas ng sistemang hustisyang kriminal upang matutunan ng mga mambabasa kung anong mga mapagkukunan ang magagamit para sa mga kabataan at kanilang mga pamilya kapag nahaharap sila sa sistema ng hustisyang kriminal at pagkatapos.

Ang My Brother's Keeper ay isang proyekto na pinondohan ng Department of Health and Human Services ng Long Beach.