My Hood, My City

Ang MY HOOD, MY CITY ay nakikipagtulungan sa mga kabataan sa Long Beach na may edad 14-24 at mga komunidad na may kulay na naninirahan sa mga kapitbahayan sa North, West, at Central Long Beach, na dati nang naalis at nakaranas ng hindi katimbang na epekto ng karahasan, kahirapan, at COVID-19. Makikipagtulungan kami sa humigit-kumulang 10 kabataan mula sa bawat kapitbahayan upang bumuo ng mga digital at personal na paglilibot sa pagkukuwento ng kapitbahayan. Ang mga paglilibot ay magtataas ng kamalayan, pagmamalaki at kaalaman tungkol sa kultura at istruktura ng kanilang mga kapitbahayan.

Abangan ang Neighborhood Tours sa tag-araw sa bawat kapitbahayan. Maa-access mo ang mga digital na paglilibot sa pamamagitan ng mga video at storyboard na ibabahagi sa yli, Voicewaves at City social media channel, website, social media, newsletter, LBTV, Youtube, at iba pang mga platform.

Interesado sa Sumali?

Kung interesado kang makilala ang iba sa paligid mo at matuto tungkol sa photography, podcasting, o video, ito ang programa para sa iyo! Ang deadline para sa mga aplikasyon ay Martes, Hunyo 7.

Mag-click dito upang mag-apply!