My Hood, My City

Ang MY HOOD, MY CITY ay nakikipagtulungan sa mga kabataan sa Long Beach, edad 14-24, at mga komunidad na may kulay na naninirahan sa North, West, at Central Long Beach. Ang mga kapitbahayan na ito ay naalis sa kasaysayan at naranasan ang hindi katimbang na epekto ng karahasan, kahirapan, at COVID-19. 

Abangan ang aming Neighborhood Tours sa tag-araw! Humigit-kumulang 10 kabataan mula sa bawat kapitbahayan ang nagtatrabaho upang bumuo ng mga digital at personal na pagkukuwento tour. Ang mga paglilibot ay magtataas ng kamalayan, pagmamalaki at kaalaman tungkol sa kultura at istruktura ng mga kapitbahayan.

Maa-access mo ang mga digital na paglilibot sa pamamagitan ng mga video at storyboard na ibabahagi sa yli, VoiceWaves at City social media channel, website, social media, newsletter, LBTV, YouTube, at iba pang mga platform.