Novato Community Program

Ang Novato Community Program ay nasa ikalawang taon nitong paglilingkod sa Novato community. Ang programang ito ay nagbibigay ng puwang kung saan ang mga kabataan ay maaaring magsama-sama upang bumuo ng komunidad, talakayin ang mga isyu na kanilang kinahihiligan at may kaugnayan sa kanilang mga kapantay, at tumulong na lumikha ng isang Novato na komunidad na pantay at nakasentro sa kabutihan ng mga kabataan.

Interesado sa Sumali?

Ang mga kabataang edad 12-21 na nakatira o kasalukuyang nag-aaral sa Novato ay karapat-dapat na lumahok. Lubos naming hinihikayat ang mga kabataang may kulay, LGBTQIA+, at unang henerasyong kabataan na lumahok. 

Kung interesado kang sumali, mangyaring mag-email kay Maria Navarro sa [protektado ng email]. Ang mga pagpupulong ay magaganap tuwing Miyerkules mula 4:00-5:00pm sa community room sa Hill Education Center (Marin Oaks High School).