Novato Youth Program

Ang Novato Youth Program ay isang bagong programa na darating sa komunidad ng Novato. Nasasabik kaming lumikha ng isang puwang kung saan maaaring magsama-sama ang mga kabataan upang bumuo ng komunidad, talakayin ang mga isyung kinahihiligan nila at may kaugnayan sa kanilang mga kapantay, at tumulong na lumikha ng isang komunidad ng Novato na pantay-pantay at nakasentro sa kabutihan ng mga kabataan. Halika sa aming pangkalahatang mga pagpupulong ng katawan! Nasa proseso na kami ngayon ng pagbuo ng mga plano ng aksyon upang bumuo ng mga estratehiya na tumutugon sa pagpapakamatay, kapootang panlahi, pananakot, paggamit ng sangkap at kalusugan ng isip ng mga kabataan.

Interesado sa Sumali?

Ang mga kabataang edad 12-21 na nakatira o kasalukuyang nag-aaral sa Novato ay karapat-dapat na lumahok. Lubos naming hinihikayat ang mga kabataang may kulay, LGBTQIA+, at unang henerasyong kabataan na mag-aplay. 

Kung interesado kang sumali, mangyaring mag-email kay Maria Navarro sa [protektado ng email]. Ang mga pagpupulong ay magaganap tuwing Miyerkules mula 4:00-5:00pm sa community room sa Hill Education Center (Marin Oaks High School).