Ang Konseho ng Pamumuno ng Kabataan ng Pamayanan ng Oakland

Ang Oakland Police Community Youth Leadership Council (OPC YLC) ay naisip ng kabataan ng Oakland na nagsama matapos mapatay si Michael Brown sa Ferguson noong 2015 bilang isang paraan upang maibahagi ang boses ng kabataan sa mga talahanayan sa paggawa ng ligtas sa publiko. Tumutulong ang OPC YLC upang makagambala ang pipeline ng paaralan hanggang sa bilangguan sa pamamagitan ng paglikha at pagsuporta sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa patakaran, na nakabalangkas sa kanilang Pananaw ng Kabataan: Mga Reporma, Solusyon, at Rekomendasyon para sa Pananagot at Mabisang Pamamahala sa Pulis sa Oakland upang Pagbutihin ang Mga Relasyon sa pagitan ng Pagpapatupad ng Batas, ang Komunidad at kabataan (basahin ang buong ulat dito!).

Noong Hunyo 2021, ang mga pinuno ng kabataan isinulat ang mga liham na ito sa mga miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Oakland upang maiangat ang mga rekomendasyon ng Reimagining Public Safety Task Force na binigyan ng priyoridad ng Konseho ng Lungsod noong Mayo 3, 2021. Sinuportahan din ng kabataan ang iminungkahing mga susog sa badyet upang taasan ang pamumuhunan sa Department of Violence Prevention sa $ 17 milyong dolyar.

Naglunsad din sila ng isang 24 na oras na #IReimagine Hamon upang mabigyan ang mga mukha at pangalan sa mga miyembro ng komunidad na ang aming kabutihan na hinahangad naming protektahan sa pamamagitan ng muling pag-isipan kung ano ang maaaring magmukhang kaligtasan ng publiko na lampas sa pamamahala.