¡Que Madre!

Mag-apply upang sumali sa ¡Que Madre! Media Dagdagan ang nalalaman

  • Stipend / Gift Card
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Reimbursement sa Transportasyon
  • Grant / Scholarship

¡Que Madre! Sinusuportahan ng media ang mga kabataang may kulay, edad 15-25, sa Eastern Coachella Valley (ECV) upang iangat ang kanilang mga kuwento at ang mga kuwento ng kanilang mga komunidad. Nagbibigay din ang programa ng mga pagkakataon para sa direktang adbokasiya sa klima ng paaralan sa pamamagitan ng ating pakikilahok sa Alianza Community Justice Campaign. 

Binibigyan ng kapangyarihan ng programa ang mga kabataan na mag-navigate sa mga hamon sa kalusugan ng kaisipan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, depression, pagkabalisa at mga isyu sa relasyon sa pamamagitan ng pagkukuwento at adbokasiya. Naniniwala kami sa isang wholistic na diskarte sa pangangalagang pangkalusugan sa kaisipan na nakaugat sa mga kasanayan sa pangangalaga sa komunidad. Mas inuuna namin ang pakikipagsosyo sa mga may kakayahang sa kultura na mga dalubhasa sa kalusugang pangkaisipan at mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa isip.

Pagkukuwento na Pinangunahan ng Kabataan

Ang mga kabataan ay nakikibahagi sa ¡que madre! regular na gumagawa ng nilalaman ng multimedia na sumasalamin sa mga intersectional na isyu na kinakaharap ng kanilang mga komunidad, kabilang ang kalusugan ng isip, klima sa paaralan at hustisya sa pamayanan. Ang nilalaman ng kabataan ay nai-publish sa online sa pamamagitan ng aming website at sa ang aming account sa instagram. Ang mga salaysay ng kabataan ay ibinabahagi din sa aming regular na nai-print na mga magazine na naka-print.

Kampanya sa Hustisya ng Komunidad

Sa 2020, ¡Que Madre! sumali sa kampanya ng Alianza (dating Building Healthy Communities) Community Justice sa pagsisikap na mapabuti ang kapaligiran ng pag-aaral para sa mga kabataan at kanilang mga pamilya at tagapag-alaga. Bilang isang kampanya, sinusuportahan namin ang Local Control and Accountability Plan (LCAP) upang matiyak na ang mga pondo ng paaralan ay sumasalamin sa mga priyoridad ng mga kabataan, kabilang ang pagpapatupad ng restorative justice sa mga paaralan na nagpapahintulot sa mga kabataan na magkaroon ng mas mabuting relasyon sa kanilang mga kapantay, guro at kawani. Magtutulungan din kaming nagho-host ng Restorative Justice Circles upang mag-alok ng espasyo para sa mga kabataan sa Eastern Coachella Valley na magsama-sama at bumuo ng komunidad. Noong Mayo 2022, pagkatapos ng maraming pagsusumikap sa adbokasiya kung saan nagsulat ang mga kabataan at nakipag-usap sa mga miyembro ng lupon ng paaralan ng Conejo Valley Unified School District, inilaan ang mga pondo para magbukas ng mga Wellness Center sa lahat ng 4 na mataas na paaralan.

Paano mag-apply

¡Que Madre! Personal na makikipagpulong ang media sa Eastern Coachella Valley. Tinatanggap namin ang lahat ng kabataang edad 15-25, sa Eastern Coachella Valley (ECV). Upang sumali mangyaring punan ang form na ito o makipag-ugnayan kay Olivia Rodriguez Mendez sa [protektado ng email].