¡Que Madre!

¡Que Madre! Media MATUTO NANG HIGIT PA

  • Suweldo
  • Paaralan sa Paaralan
  • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
  • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
  • Pagbabayad ng Transportasyon
  • Grant / Scholarship

¡Que Madre! Sinusuportahan ng media ang mga batang babae ng kulay, edad 15-25, sa Eastern Coachella Valley (ECV) upang mapataas ang kanilang mga kwento at ang mga kwento ng kanilang mga komunidad.

Sa programa, binigyan ng kapangyarihan ang mga kabataan upang mag-navigate sa mga hamon sa kalusugan ng kaisipan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, depression, pagkabalisa at mga isyu sa relasyon sa pamamagitan ng pagkukuwento. Naniniwala kami sa isang malawak na diskarte sa pangangalaga sa kalusugan ng kaisipan na nakaugat sa mga kasanayan sa pangangalaga sa komunidad. Inuunawa namin ang mga pakikipagsosyo sa mga may kakayahang kultura na mga dalubhasang pangkalusugan ng kaisipan at mga nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan ng kaisipan.

Mga kabataan na nakikibahagi sa ¡Que Madre! regular na gumagawa ng nilalaman ng multimedia na sumasalamin sa mga isyu ng intersectional na kinakaharap ng kanilang mga komunidad, kasama na ang kalusugan ng kaisipan, klima ng paaralan at hustisya ng komunidad. Ang nilalaman ng kabataan ay nai-publish online sa pamamagitan ng aming website at sa aming mga social media account. Ang mga salaysay ng kabataan ay ibinahagi din sa aming regular na nai-publish na mga magasin.