Pananaliksik

"Bilang miyembro ng yli Nutritional Food Group, nabigyan ako ng pagkakataong pag-aralan ang isyu ng pagkain sa komunidad at magtrabaho tungo sa isang naaaksyunan na resulta. Ang karanasang ito ay nagbukas ng aking mga mata sa tanawin at binago ang aking relasyon sa pagkain."
Maurice Ross, Alumni

Si yli ay isang kinikilalang pioneer sa unahan ng Youth-led Participatory Action Research (YPAR), isang makabagong diskarte sa positibong kabataan at pag-unlad ng komunidad na nakaugat sa mga prinsipyo ng katarungang panlipunan. Gamit ang YPAR, sinasanay ng yli ang mga kabataan na magsagawa ng pananaliksik upang mapabuti ang kanilang buhay, kanilang mga komunidad, at ang mga institusyong naglalayong pagsilbihan sila. Sa proseso, ang mga kabataan ay nakakakuha ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, mga diskarte sa pananaliksik, at pagsusuri ng data, habang sinusuportahan ng isang komunidad ng mga kaalyado ng nasa hustong gulang na nagsisilbing mga tagapayo.