San Francisco Friday Night Live

Ang Biyernes Night Live (FNL) ay isang pambuong-estadong programa sa pag-unlad ng kabataan na nagtatayo ng mga kabataan bilang mga aktibong lider at mapagkukunan sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng pagtugon sa mga paksa tulad ng pang-aabuso sa sangkap. Sa YLI, kumukuha kami ng panlipunang hustisya para sa trabaho, nagbabago ang pokus mula sa mga indibidwal na pag-uugali sa mas malaking mga pattern ng kawalang-katarungan sa kapaligiran na nagta-target sa mga kabataan, mababa ang kinikita ng mga tao ng kulay at hinihikayat ang mga hindi malusog na pag-uugali at negatibong mga stereotyp.

Mag-click upang makinig sa pinakabagong podcast na pinangunahan ng mga kabataan!

Natututo ang mga kabataan na makilala ang mga isyu sa kanilang mga komunidad, magsagawa ng pananaliksik, at magpatupad ng mga kampanyang pang-edukasyon sa media, na tumutulong sa hugis ng mga makapangyarihang tagapagtaguyod na maaaring lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang mga komunidad. Halimbawa, ang mga kampanya ng media na pinamunuan ng mga kabataan ay nagpakita na ang mga mas kaunting mga kabataan ay umiinom ng alak kaysa sa karaniwang makikita, at ang mga demograpiko ay maaaring maimpluwensiyahang malakas ang desisyon ng isang kabataan kung uminom.

Kabilang sa kasalukuyang San Francisco FNL Chapters ang Positive Agents para sa Community Transformation (MPACT), batay sa Mission High School, at Washington Positive Peer Pressure (WPX3), batay sa George Washington High School. Ibinahagi ng kabataan ang mga resulta ng kanilang pananaliksik sa pamamagitan ng mga kampanya sa edukasyon sa media - tulad ng mga poster na kanilang idinisenyo at ibinabahagi sa iba pang mga kabataan sa kanilang paaralan - upang magbigay ng positibong peer pressure upang hikayatin ang malusog na pag-uugali. 

Ang kanilang pinakabagong mga proyekto kasama ang pagrekord ang podcast na ito sa rasismo, diskriminasyon at pag-target sa Bay Area, at paglulunsad ang bagong website na ito sa bahay ang maraming mga kwento at proyekto na kanilang nilikha.

Interesado sa pagsali? Ang mga mag-aaral sa high school (9th-12th grade) sa Mission at George Washington ay malugod na sumali sa aming mga pagpupulong. Ang mga kabataan ay tumatanggap ng isang benepisyo para sa pare-parehong paglahok sa programa. Ang programa ay nakakatugon sa lingguhan sa campus para sa 1½ na oras.