Biyernes Night ng San Mateo County

Ang Biyernes ng Night Live (FNL) ay isang samahan sa statewide na tumutugon sa pang-aabuso sa pang-aabuso. Sa yli, kumuha kami ng isang lens ng katarungang panlipunan sa trabaho, na inililipat ang pokus mula sa mga indibidwal na pag-uugali sa mas malaking pattern ng kawalan ng katarungan na nag-target sa mga kabataan, mababa ang kita na may kulay at hinihikayat ang mga hindi malusog na pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan na makilala ang mga isyu sa kanilang mga pamayanan, pagsasagawa ng pananaliksik, at ipatupad ang mga kampanya sa media at patakaran, hindi lamang tinadtad ng yli ang mga kabataan mula sa pang-aabuso sa substansiya - tinutulungan namin na hubugin ang mga makapangyarihang tagapagtaguyod na lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Pinangunahan o inaalok ng tanggapan ng San Mateo County ang mga pagsasanay at teknikal na suporta sa 12 Biyernes ng Night Live na mga kabanata sa kabuuan ng magkakaibang geograpiya ng county mula sa semi-urban South San Francisco sa North, suburban Redwood City sa Timog, at rural na Pescadero sa Baybayin.

Ang mga kabanatang ito ay nakikibahagi sa maraming matagumpay na kampanya. Halimbawa, pinamunuan ng Be the Change Youth Council ang 2013 at 2016 Healthy Stores para sa isang Healthy Community Kampanya, Digital Storytelling, at paghahatid ng mga workshop para sa Family Summit sa Pacifica.