Biyernes Night ng San Mateo County

Ang Friday Night Live (FNL) ay isang samahan sa buong estado na tumutugon sa pag-abuso sa droga sa ilalim ng edad. Sa yli, kumukuha kami ng isang lens ng katarungang panlipunan sa trabaho, binabago ang pokus mula sa mga indibidwal na pag-uugali sa mas malaking mga pattern ng kawalan ng katarungan na nagta-target sa mga kabataan, may mababang kita na may kulay at hinihikayat ang hindi malusog na pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan na kilalanin ang mga isyu sa kanilang mga komunidad, magsagawa ng pagsasaliksik, at magpatupad ng mga kampanya sa media at patakaran, hindi lamang pinipigilan ng yli ang mga kabataan mula sa pag-abuso sa droga - tumutulong kami upang mabuo ang mga malalakas na tagapagtaguyod na lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Ang opisina ng San Mateo County ay humantong o nag-alok ng mga pagsasanay at suportang panteknikal sa 12 Biyernes ng Night Live na mga kabanata sa buong magkakaibang heograpiyang lalawigan mula sa semi-urban na South San Francisco sa Hilaga, suburban na Redwood City sa Timog, at kanayunan ng Pescadero sa Baybayin.

Ang mga kabanatang ito ay nakikibahagi sa maraming matagumpay na kampanya. Halimbawa, pinamunuan ng Be the Change Youth Council ang 2013 at 2016 Healthy Stores para sa isang Healthy Community Kampanya, Digital Storytelling, at paghahatid ng mga workshop para sa Family Summit sa Pacifica.