Biyernes Night ng San Mateo County

Ang Biyernes Night Live (FNL) ay isang pambuong-estadong organisasyon na nag-uusap sa ilalim ng pang-aabuso na substansiya. Sa YLI, kumukuha kami ng panlipunang katarungan sa katarungan sa gawain, nagbabago ang pokus mula sa mga indibidwal na pag-uugali sa mas malaking mga pattern ng kawalang-katarungan na nagta-target sa mga kabataan, mababa ang kinikita na mga tao ng kulay at hinihikayat ang mga hindi malusog na pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan na makilala ang mga isyu sa kanilang mga komunidad, magsagawa ng pananaliksik, at magpatupad ng mga kampanya ng media at patakaran, hindi lamang pinipigilan ng YLI ang mga kabataan mula sa pang-aabuso sa substansiya - tinutulungan namin ang hugis ng mga makapangyarihang tagapagtaguyod na lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa kanilang mga komunidad.

Sa San Mateo County, kasalukuyang may 12 Biyernes Night Live na mga kabanata sa buong heograpiya na magkakaibang county mula sa semi-urban na South San Francisco sa North, sa suburban na Redwood City sa South, at sa rural Pescadero sa Coast.

Kabilang sa mga kabanata ng YLI ang:

Ang ilang FNL Chapter ay tatakbo at may kawani ng mga lokal na Organisasyon na Nakabase sa Komunidad (CBO). Nag-aalok ang YLI ng mga pagsasanay at teknikal na suporta upang tulungan ang mga organisasyong ito na gamitin ang aming balangkas ng katarungan sa lipunan. Kabilang dito ang:

  • Mga Kaibigan para sa Youth Club Live Chapter sa McKinley Middle School, Redwood City
  • Mga Kaibigan para sa Youth Club Live Chapter sa Hoover Middle School, Redwood City
  • Maging ang Palitan ng Konseho ng Kabataan sa Pacifica
  • Mga Mag-aaral na Nagbabago sa South San Francisco
  • Mga Peer Mediator sa Sequoia High School, Redwood City
  • Youth Advisory Board sa Sequoia High School, Redwood City
  • North Fair Oaks Youth Initiative sa Siena Youth Center sa North Fair Oaks
  • Youth to Youth Mentoring sa Pacifica

Ang mga kabanatang ito ay nakikibahagi sa maraming matagumpay na kampanya. Halimbawa, ang Sanggol sa Pagpapalit ng Sanggunian ay humantong sa 2013 at 2016 Healthy Stores para sa isang Healthy Community Campaigns, Digital Storytelling, at kasalukuyang nagtatrabaho sa pagbuo ng mga workshop para sa Family Summit sa Pacifica. Nagsusumikap din silang itigil ang Taco Bell mula sa pagbubukas ng "cantina" sa Pacifica.

Karamihan sa mga kabanata ay nakakatugon sa lingguhan.