Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County

Ang Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County ay itinatag sa 1993 - isang malaking panalo para sa boses ng kabataan sa mga lokal na talahanayan ng paggawa ng desisyon. A kinikilalang entity ng pamahalaan ng lungsod, ang Komisyon ng Kabataan ay nagdaragdag ng kamalayan at tagapagtaguyod para sa mga isyu ng kabataan, payuhan ang Lupon ng mga Superbisor, kasalukuyan mga rekomendasyon sa patakaran, at lumikha ng mga proyekto na nagsisilbi sa komunidad.

"Napagtanto ko na may mga taong katulad ko na gustong mapabuti ang ating lipunan. Nagkamit ako ng higit na kumpiyansa na magtrabaho sa aking proyekto dahil alam ko na hindi ako nag-iisa."
Komisyonado ng Kabataan

Ang Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County ay binubuo ng 25 kabataan, edad 13-21, mula sa buong 5 distrito ng county. Pinondohan ito ng Unit ng Health and Policy Planning Unit ng Sistema ng Kalusugan ng County, at mga ulat sa Lupon ng mga Tagapangasiwa. Bilang nangunguna sa programa, siniguro ni yli na mayroong pantay na representasyon sa buong county, at lalo na mula sa mga hindi nasabing lugar.

Noong 2017-2018, ang kabataan ay pumutok sa 5 komite upang matugunan ang magkakaibang mga isyu na kinakaharap ng kabataan ni San Mateo. Inayos din nila at ipinatupad ang 2nd Annual Youth Summit, nagdadala ng mga komisyon ng kabataan mula sa buong estado upang talakayin ang mga mahahalagang isyu sa loob ng kanilang mga komunidad, magbahagi ng mga pinakamahuhusay na gawi, at bumalangkas ng paningin para mapalakas ang network ng mga lider ng kabataan sa buong California.

Ang kanilang trabaho ay naka-highlight sa pag aaral na ito tungkol sa Kumuha ng Healthy San Mateo County na kolaborasyon, na nagtataguyod para sa katarungang pangkalusugan sa buong county.

*Upang matuto nang higit pa tungkol sa kasalukuyang mga aktibidad ng San Mateo County Youth Commission, bisitahin ang: Komisyon ng Kabataan | County ng San Mateo, CA (smcgov.org)