Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County

Ang Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County ay itinatag sa 1993 - isang malaking panalo para sa boses ng kabataan sa mga lokal na talahanayan ng paggawa ng desisyon. A kinikilalang entidad ng gobyerno ng lungsod, pinaninindigan ng Komisyon ng Kabataan ang kamalayan at tagapagtaguyod ng mga isyu ng kabataan, nagpapayo sa Lupon ng mga Supervisor, nagtatanghal ng mga rekomendasyon sa patakaran, at lumilikha ng mga proyekto na naglilingkod sa komunidad.

"Napagtanto ko na may mga taong katulad ko na gustong mapabuti ang ating lipunan. Nagkamit ako ng higit na kumpiyansa na magtrabaho sa aking proyekto dahil alam ko na hindi ako nag-iisa."
Komisyonado ng Kabataan

Ang Komisyon ng Kabataan ng San Mateo County ay binubuo ng mga kabataan ng 25, mga edad 13-21, mula sa kabila ng mga distrito ng 5 ng county. Pinopondohan ito ng Unit ng Pagpaplano sa Kalusugan at Patakaran ng Sistema ng Kalusugan ng County, at mga ulat sa Lupon ng mga Supervisor. Bilang gabay sa programa, tinitiyak ng YLI na mayroong pantay na representasyon sa kabila ng county, at lalo na mula sa mga lugar na walang kinatawan.

Ang programa ay nagsisimula sa bawat taon na may isang buong araw retreat kung saan ang mga bagong minted Komisyoner ay nagtatrabaho kasama ang mga bumabalik na Komisyoner upang suriin ang California Healthy Kids Survey - isang dokumento na tumutukoy sa mga lugar ng pangangailangan para sa mga kabataan sa county - at tumanggap ng pagsasanay sa kultural na kababaang-loob at katarungan mula sa San Patakaran at Pagpaplano sa Kalusugan ng Mateo. Sa 2017-2018, nagsimula ang mga kabataan sa mga komite ng 5 upang tugunan ang mga magkakaibang isyu na nakaharap sa kabataan ng San Mateo. Inayos din nila at ipinatupad ang 2nd Annual Youth Summit, nagdadala ng mga komisyon ng kabataan mula sa buong estado upang talakayin ang mga mahahalagang isyu sa loob ng kanilang mga komunidad, magbahagi ng mga pinakamahuhusay na gawi, at bumalangkas ng paningin para mapalakas ang network ng mga lider ng kabataan sa buong California.

Ang kanilang trabaho ay naka-highlight sa pag aaral na ito tungkol sa Kumuha ng Healthy San Mateo County na kolaborasyon, na nagtataguyod para sa katarungang pangkalusugan sa buong county.

Interesado sa paglilingkod bilang isang Komisyoner? Ang mga komisyonado ay hinirang ng Lupon ng mga Supervisor noong Hulyo para sa mga tuntunin ng 1 na may limitasyon sa termino ng 4 na taon. Interesado ang kabataan ng San Mateo, edad 13-21, na maaaring mag-aplay sa unang bahagi ng tagsibol - ang mga komisyonado ay hinirang ng katapusan ng Mayo. Lahat ng mga kabataan ay malugod na lumahok, ngunit ang mga hinirang lamang na mga komisyonado ay maaaring bumoto. Ang mga commissioner ay inaasahang dumalo sa isang pang-araw-araw na retreat, na sinusundan ng bi-monthly meetings sa taon ng pag-aaral. Hindi bababa sa 10 oras ng paglahok sa mga kaganapan sa komunidad ay kinakailangan din.

Naiwan ang deadline? Maaari ka pa ring lumahok bilang isang pampublikong miyembro. Hindi ka makakaboto, ngunit maaari kang dumalo sa mga pagpupulong at nag-aalok ng iyong input.