Mga Tagapagtaguyod ng Kabataan ng San Mateo

Ang San Mateo Youth Advocates, na inilunsad noong Marso ng 2022 sa buong San Mateo County, ay nagpapasiklab ng positibong pagbabago sa pamamagitan ng pagtukoy at pagtugon sa mga hamon sa pabahay, pantay na kalusugan at pagboto na kinakaharap ng mga kabataan sa kabila ng paaralan. 

Ngayong taon, tututukan ang Youth Advocates sa pagpapataas ng civic engagement sa mga kabataan. Ang kanilang plano ay mag-organisa ng mga forum para sa mga kabataan na magtaas ng kanilang boses sa mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga kabataan sa North San Mateo County. Ang ideya ay mag-imbita ng mga pulitikal na numero, halal na opisyal, at mga kandidato sa mga forum upang marinig mula sa kabataan, at ibahagi ang kanilang mga plataporma. Sa huli, ang mga forum ay gagana upang palakasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga katawan ng pamahalaan at mga kabataan, at hikayatin ang mga kabataan na gumanap ng isang aktibong papel sa lokal na pamahalaan.

Noong nakaraang taon, pinangunahan ng Youth Advocates ang isang proyekto sa pagsasaliksik upang maunawaan ang kalidad ng edukasyong pang-seks at accessibility sa mga sentrong pangkalusugan at mga mapagkukunan sa buong County ng San Mateo. Ginamit nila ang pananaliksik na ito upang lumikha isang mapa ng komunidad ng mga klinikang pangkalusugan na naglilingkod sa mga kabataan. Kasama sa mapa ang impormasyon sa mga gastos, serbisyo at transportasyon. Nag-produce din sila isang listahan ng mga mapagkukunan para sa edukasyon sa kalusugan ng sex.

Interesado sa Sumali?

Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mga bagong kabataan sa high school at kolehiyo sa buong San Mateo County na interesado sa pagbuo ng isang mas mabuting komunidad. Linggu-linggo tayong nagkikita sa pamamagitan ng zoom sa Miyerkules ng 5:00 PM. 

Kung interesado kang sumali sa aming natatangi at magkakaibang grupo ng mga batang lider o upang matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang ginagawa namin at kung paano namin ito ginagawa, makipag-ugnayan kay Andrea Gil sa [protektado ng email] upang matuto nang higit pa tungkol sa mga stipend, oras ng pagboboluntaryo at mga kasanayan sa buhay.