Ang Miller Project

Kapag iniisip natin ang kahulugan ng "kalusugan ng publiko," madalas nating iniisip ito sa makitid, klinikal na mga termino: insurance sa kalusugan, pag-access sa mga ospital, o pangangalaga ng pasyente.

Gayunpaman, ang kalusugan ng publiko ay mas malawak kaysa doon. Mayroong malalim na kasaysayan ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, lahi, kasarian, at ekonomiya na itinatanggi sa ilang komunidad ang karapatang magpagaling – ang mga epekto nito na nararamdaman natin sa kasalukuyang panahon. Ang kasarian ng isang tao, ang etnisidad ng isang tao, at maging ang zip code ng isang tao ay malungkot na hinuhulaan ang pagbabala sa kalusugan.

Sa pakikipagsosyo sa Ang Earl B. at Loraine H. Miller Foundation, binibigyan namin ang mga kabataan ng mga tool sa pananaliksik sa pamamagitan ng balangkas ng "popular na iskolarsip". Bagama't nagtatrabaho kami sa data at mga akademikong artikulo, ginagabayan kami ng prinsipyo ng komunidad at mga personal na salaysay bilang mga may hawak ng kadalubhasaan.

Ang 2022 cohort, na binubuo ng 25 kabataan mula sa Long Beach, ay malikhaing nagsusulong para sa mas malakas na mga hakbang sa kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagsulat at pamamahagi isang nakalimbag na 'zine pagpindot sa iba't ibang paksa ng pananaliksik. Kabilang dito ang mga lingguhang pagpupulong tungkol sa mga karapatan sa reproductive, sexual harassment, pag-abuso sa sangkap at pagbabawas ng pinsala, hustisya sa pananaliksik, at kalusugan ng isip. 

Ang 'zine kasama rin ang mapagkukunang gabay sa murang mga klinika, na may sining, tula, at prosa mula sa kabataan upang madagdagan ang access sa mga napabayaang komunidad sa Long Beach. Ipinapares ito ng Miller Project sa isang text hotline upang patuloy na tulungan ang gap na ito ng accessibility, na nagtatampok ng digital distribution ng mga multimedia project ng kabataan (mga video, animation, at social media infographics) na patuloy na nagpapalaki ng kamalayan sa paligid ng texting hotline. 

Sundan kami sa Instagram (@yli.lbc) upang manatiling up-to-date sa kung ano ang aming ginagawa!