Ang Youth Collective

Tumatanggap kami ng mga Aplikasyon! Dagdagan ang nalalaman

 • Stipend / Gift Card
 • Paaralan sa Paaralan
 • Oras ng Serbisyo / Mga Boluntaryo
 • Authorship on Publications / Sulat sa Editor
 • Reimbursement sa Transportasyon
 • Grant / Scholarship

Ang Madera Youth Collective ay sumusuporta sa mga kabataan sa pangunguna sa mga kampanya ng komunidad sa mga isyu na pinaka-interesado nila. Kasabay nito, ang mga lider ng kabataan ay nakakakuha ng mga kasanayan sa pagbuo ng makabuluhang pakikipagsosyo sa mga nasa hustong gulang, pagsasagawa ng pananaliksik, at pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri ng mga kampanya.

VAX58 Phase I

Noong unang bahagi ng 2022, naglunsad ang yli ng isang statewide na programa para hikayatin ang mga komunidad sa buong California na kunin ang kanilang mga bakuna para sa COVID-19. Sa Madera, ang Youth Collective ay lumikha ng ilang proyekto sa media upang mapataas ang kamalayan at pag-access sa mga mapagkukunan sa ating komunidad. Kabilang dito ang:

 • Podcast
  • Ang mga magkakasamang miyembro na sina Beto, Jaylee, Jax, Ja'rea at Alexia ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga karanasan sa buong pandemya at ang kahalagahan ng pagpapabakuna dahil walang nag-iisa kapag magkasama tayo sa komunidad.
 • Kabitan ng kartelon
  • Sa pagitan ng 9/12-10/9 at 9/5-10/2, dalawang billboard na idinisenyo ng The Youth Collective ang aakyat sa US 99 para hikayatin ang mga miyembro ng komunidad na magpabakuna. 
 • Aktibidad at Resource Book
  • Ang komunidad at resource book na ito ay nilikha upang magbahagi ng mga kuwento, recipe, pangkulay/mga pahina ng aktibidad, at mga mapagkukunan sa mga kabataan sa Madera. 
 • COVID Myth Jeopardy Laro & Video
  • Ginawa at hino-host ni Jax Garcia, ang mga miyembro ng youth collective ay naglalaro ng isang COVID Myth Jeopardy Game para malaman ang mga katotohanan sa likod ng mga pinakakaraniwang alamat tungkol sa COVID-19. 

VAX58 Phase II

Naging matagumpay ang VAX58 Phase 1 kaya nabigyan si yli ng pondo para sa isang phase 2. Sisimulan ng mga miyembro ng Youth Collective ang gawaing ito sa Oktubre ng 2022. Manatiling nakatutok para sa mga update!

Interesado sa Sumali?