Transportasyon Equity Allied Movement Coalition (TEAMC)

Milyun-milyong tao sa Bay Area ang umaasa sa aming sistema ng pampublikong transportasyon upang makapasok sa paaralan, magtrabaho, sa mga klinika sa kalusugan, at umuwi sa kanilang mga pamilya. At lahat kami ay apektado ng kung gaano kahusay - o hindi maganda - ang aming mga sistema ng pampublikong transit ay nagpapatakbo. Ang Transportasyon Equity Allied Movement Coalition (TEAMC) ay isang koalisyon ng ~ organisasyon ng 20 na nagtatrabaho upang isulong ang mga solusyon sa transportasyon na nagtataguyod ng sosyal na katarungan, pampublikong kalusugan at kaligtasan, at proteksyon sa kapaligiran sa San Mateo County.

Sa 2018, inilunsad ng TEAMC ang isang malawakang kampanya upang matiyak na ang SamTrans, ang departamento ng pampublikong transportasyon ng county, ay magpapauna sa mga pangangailangan ng komunidad sa susunod na plano ng paggasta nito. Gagabayan ng plano kung paano ginugol ang $ 80 milyon sa mga kita sa buwis bawat taon, na humuhubog sa hinaharap ng transportasyon - at ang buhay ng mga umaasa dito - para sa mga darating na taon.

Sa tagsibol ng 2018, ang mga miyembro ng koalisyon na nakolekta sa 1,000 na mga survey, nag-organisa at dumalo sa maraming pulong sa komunidad, nakilala ang mga inihalal na opisyal at kawani, nakabuo ng mga plataporma ng koalisyon at mga papel ng posisyon, gumawa ng mga tawag at nagpadala ng mga email, at itinaas ang aming mga alalahanin sa mga pulong ng publiko at stakeholder.

Dahil sa persistent advocacy ng TEAMC, Board of Supervisors ng San Mateo County bumoto nang walang tutol upang mailagay ang plano sa balota sa Nobyembre 2018. At, pagkatapos ng isang walang uliran na pagpunta para sa mga halalan sa taglagas, ang iminungkahing panukalang-batas sa buwis sa pagbebenta - Sukat W - ay inaprubahan ng mga tao ng San Mateo. Tinitiyak ng panukalang ito na ang mga proyekto sa transportasyon ay mag-aangat sa mga pangangailangan ng mga pinaka umaasa sa pampublikong transportasyon, kabilang ang mga pamilyang may mababang kita, mga taong may kulay, kabataan, nakatatanda, imigrante, mga gumagamit ng pagbibiyahe, mga nagbibisikleta, at pedestrian.