Pinagkakatiwalaang Messenger

Noong 2023, naglunsad ang yli ng isang programa sa pakikipagtulungan sa Office of Community Partnerships and Strategic Communications (OCPSC) na naghahatid ng mga kritikal na mensahe sa kalusugan ng publiko sa mga komunidad - lalo na ang mga hindi nabibigyan ng serbisyo at mahirap abutin. Ang ideya ay ang mga organisasyon tulad ng yli na nakaugat at nauunawaan ang kanilang mga komunidad ay ang pinakamahusay na mga mensahero para sa mga mahihinang populasyon na ito. 

Sa pamamagitan ng programa, ang mga kabataan sa Madera at Eastern Coachella Valley ay gumagawa ng iba't ibang mga kampanya kapag kailangan, kabilang ang Extreme Heat, COVID-19, at Save Our Water, bukod sa iba pa.

Nagsisimula ang programa sa pagpapalaki ng kapasidad – gumugugol kami ng mga pulong ng programa sa malalim na pag-uusap tungkol sa lugar ng isyu at kung paano nakikita ng mga kabataan ang mga isyung ito na nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Ang layunin dito ay bumuo ng buy-in sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan na gawin ang koneksyon sa pagitan ng isyu, mga ugat na sanhi, at kanilang sariling mga karanasan. Nagiging mga eksperto din sila sa paksa, na ginagawa silang tiwala, may kaalaman at masigasig na mensahero sa kanilang mga komunidad.

Sa panahon ng mga pagsasanay na ito, ang mga kabataan ay binibigyan ng mga nakalimbag na materyales at mga puntong pinag-uusapan na naghahanda sa kanila na magkaroon ng makabuluhang pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan, pamilya at miyembro ng komunidad. Ang mga kabataan ay nakikilahok din at nagho-host ng mga kaganapan sa buong taon. Depende sa uri ng kaganapan, ang mga kabataan ay nagbibigay ng mga presentasyon, lumahok sa mga panel at/o talahanayan upang magkaroon ng makabuluhang pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad at mga residente. 

Ang kanilang mga pagsusumikap ay sinamahan ng isang pambuong estadong kampanya sa social media na bumubuo sa mga asset na ginawa ng OCPSC upang maabot ang aming online na komunidad sa naa-access at nakakahimok na mga paraan. Sundan kami sa Instagram sa @ylinstitute para matuto pa!

Interesado sa pagsali?

Kung nakatira ka sa Madera, makipag-ugnayan kay Emily Rivas sa [protektado ng email] para sa karagdagang impormasyon kung paano lumahok. 

Kung nakatira ka sa Eastern Coachella Valley, makipag-ugnayan kay Olivia Rodriguez sa [protektado ng email] para sa karagdagang impormasyon kung paano lumahok.