Young Revolutionary Front

Ang Young Revolutionary Front ay isang community based group na nilikha at pinamumunuan ng mga kabataan sa Lungsod ng Merced. Ang ating mga pinahahalagahan ay nakabatay sa mga katutubong kasanayan sa pagpapagaling, pagsasanay ng pagmamahal, pangangalaga sa komunidad, edukasyong pampulitika, at paglikha ng mga alternatibong sistema na tumutugon sa mga ugat na isyu sa ating mga komunidad. Sa isang matatag na bilis, nilalayon naming mag-ambag sa pagbuwag sa kapitalismo, pagsentro sa boses at karanasan ng kabataan, at pagprotekta sa aming mga komunidad at kapaligiran.

Ang aming Vision: Upang lumikha ng mundong gumagana para sa lahat ng nabubuhay na bagay, simula sa Merced. 

Ang aming Mission: Upang turuan at protektahan ang isa't isa, pagalingin at ayusin nang sama-sama sa mga isyung nakakaapekto sa ating mga komunidad, at palaging magsaya!

Mga Kasalukuyang Kampanya

Anti-Capitalism Curriculum 

Mula nang ilunsad ang aming programa, ibinahagi namin ang aming mga karanasan sa Valley at lumikha ng isang hyper-focused political education curriculum na gumagabay sa mga kabataan sa mga pundasyon ng kapitalismo, ang paraan ng paghubog nito sa aming mga komunidad at ang mga epekto nito sa lahat ng aspeto ng aming pag-iral . Ang layunin ng kurikulum na ito ay mabigyan ang mga kabataan ng pangunahing pag-unawa sa ating kasalukuyang ipinapatupad na sistemang pang-ekonomiya upang higit pang palawigin ang ating mga pagsisikap sa paglikha ng ibang bagay na nakabatay sa komunidad at pangangalaga.

Ang Youth Employment Program 

Sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya sa pag-oorganisa, ang mga kabataan sa Merced ay naisip, nagtaguyod at sa huli ay nakakuha ng 1.2 milyong dolyar na alokasyon mula sa mga pondo ng ARPA para sa paglikha ng isang Youth Employment Program sa Lungsod ng Merced - ang tanging lungsod sa bansa na naglalaan ng mga pondo ng ARPA sa trabaho ng mga kabataan. Patuloy naming tinitiyak na ang programa ay ipinatupad sa paraang makakaapekto sa mga kabataan ayon sa nilalayon sa pamamagitan ng pagsentro sa mga pinakamahina sa aming komunidad.

Mga nakaraang Kampanya

Community, Organizing, Resistance, Activism (CORA) Academy 

Ang CORA ay ang aming taunang summer youth academy na nakatuon sa pagpapakilala sa mga kabataan sa mga pagsisikap ng komunidad na pinamumunuan ng kabataan. Kasama sa akademya ang pagbuo ng komunidad, edukasyong pampulitika, mga pangunahing kaalaman sa pag-oorganisa ng komunidad at isang panimula sa kahalagahan ng pagpapagaling. 

Protektahan ang mga Street Vendor! 

Nakikilos ang mga kabataan upang hilingin sa Merced City Council na gumawa ng mga konkretong hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga street vendor. Pinangunahan nito ang konseho ng lungsod na i-update ang patakaran nito sa pagtitinda sa kalye upang sumunod sa estado, na mas progresibo sa maraming aspeto, kabilang ang pagpayag sa mga vendor na ipagpatuloy ang kanilang negosyo kahit na hindi sila mamamayan ng US.

Ed Justice Coalition

Nalaman ng aming masinsinang pagsasaliksik sa School Resource Officers (SROs) na ang kabataang may kulay, partikular na ang Black youth, ay sinuspinde sa mas mataas na rate kaysa sa anumang ibang lahi sa lokal at sa antas ng estado. Ang paghahanap na ito ay humantong sa amin na lumikha ng isang puwang upang mag-organisa kasama ng iba pang mga organisasyon at grupo ng kabataan sa aming lungsod. Ang koalisyon na ito ay humantong sa paglago ng matibay na relasyon, pagbuo ng komunidad at kapangyarihan ng kabataan. 

Pondo ang Ating Kinabukasan

Sa pamamagitan ng Education Justice Coalition, itinaguyod ng mga kabataan na mapabilang sa paggawa ng desisyon kung paano ilalaan ang mga relief dollars para sa COVID-19. Kasama sa pondo ng ating Futures ang adbokasiya sa mga lupon ng paaralan, konseho ng lungsod at lupon ng mga superbisor sa Merced. Kabilang sa aming natukoy na mga pangangailangan sa alokasyon ang: Kaluwagan sa upa, mga pulis sa labas ng mga kampus, trabaho ng mga kabataan, at isang programang garantisadong kita para sa mga kabataang naapektuhan ng pagkakulong, pangangalaga sa foster o kawalan ng bahay. 

LGBTQIA+ Resolution 

Sa pamamagitan ng malakas na pakikipagtulungan sa WeCed Youth Media, natukoy namin ang kakulangan ng mga mapagkukunan para sa LGBTQIA+ na kabataan at matatanda sa Merced. Ang Merced ay walang LGBTQIA+ center sa loob ng maraming taon at dumarami ang pangangailangan para sa isang resource hub. Nakita namin mismo kung paano nararanasan ng mga kabataan sa ating lungsod ang kawalan ng tirahan, mga isyu sa kalusugan ng isip, at marami pang ibang anyo ng panliligalig at karahasan. Hawak ang mga pasakit na ito sa ating mga kamay at may pananaw ng pagpapalaya, itinataguyod natin ang mga mapagkukunang ito. Nagdaos kami ng iba't ibang mga pagpupulong sa pag-input ng komunidad at kasama ang kaalyado ng miyembro ng konseho na si Bertha Perez, nagharap ng isang resolusyon sa konseho, na ipagkakaloob sa lungsod na maglaan ng $70,000 dolyar upang simulan ang LGBTQIA+ center. Ang resolusyon ay naipasa nang nagkakaisa at ang proseso ng mga panukala para sa isang LGBTQIA+ Center ay isinasagawa.

Covid-19 Itigil ang Pagkalat-Merced 

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Public Health ng Merced County at Valley Onward, ang YRF ay nakibahagi sa isang kampanya sa social media bilang pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating lungsod. Ang aming layunin ay turuan ang ibang mga kabataan tungkol sa kung paano gumagana at kumakalat ang COVID-19, upang hikayatin ang mga tao na magpabakuna at suportahan ang aming mga komunidad habang patuloy naming nararanasan ang mga epekto ng pandemya. Sa pamamagitan ng pagsisikap na ito, nakapagdala kami ng mobile vaccination clinic sa timog Merced at patuloy na sumusuporta sa mga patuloy na pagsisikap sa pagbabakuna.

The DY Project (Displaced Youth)

Ang DY Project ay sinimulan ng Rise and Lift youth group. Ang proyekto ay nagtapos sa paglikha ng isang dokumentaryong pelikula na nagha-highlight sa mga karanasan ng mga kabataang walang bahay at lumikas sa Lungsod ng Merced. Sa pamamagitan ng iba't ibang screening at panel ng komunidad, nagawa ng DY Project na lumikha ng DY Relief Fund, na naglalayong bigyan ang mga kabataan ng agarang suporta kung wala silang ligtas na pabahay.