Koalisyon sa Pag-iwas sa Alkohol ng Kabataan

Ang Youth Alcohol Prevention Coalition (YAPC) ay isang 12 buwan na programa kung saan ang mga pinuno ng kabataan at matatanda na mga kaalyado mula sa buong San Francisco ay nagkakasama upang makabuo ng mga pangmatagalang solusyon sa pag-inom ng wala sa edad. Simula sa Hulyo ng bawat taon, ang YAPC ay nagdidisenyo at nagpapatupad ng mga proyekto na nagbabahagi ng mga diskarte sa pag-iwas, malusog na kasanayan sa pagkaya, mga kahaliling aktibidad sa pag-inom at mga lokal na mapagkukunan upang pigilan ang pag-abuso sa alkohol ng kabataan sa County ng San Francisco. Pinahahalagahan ng YAPC ang pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan na maimpluwensyahan at turuan ang kanilang mga kapantay sa pamamagitan ng positibo, mahabagin na pagmemensahe.

Narito ang isa sa mga cool na bagay na nagawa namin na maaari kang maging bahagi ng! Mga Tinig ng Komunidad ay isang digital zine na pinagsama ng cohort ng 2021-2022 upang maabot ang kabataan sa buong San Francisco upang hikayatin ang malusog na mga kahalili sa pag-inom sa tuktok ng pagbibigay ng mga mapagkukunan at istatistika sa pag-inom ng alak ng kabataan.

 

Interesado sa pagsali? 

Ang pangangalap ay nangyayari tuwing Hunyo. Ang YAPC ay may inaasahang 10 oras na pangako sa isang buwan, 4 sa mga oras na iyon ay ginugugol sa dalawang 2-oras na pagpupulong sa isang buwan habang ang natitirang 6 na oras ay gugugulin sa pagpupulong kasama ang kanilang mga kaalyado na may sapat na gulang upang makumpleto ang mga kinakailangang item sa pagkilos at / o anumang kaugnay na mga gawain.

Pagiging karapat-dapat:

  • Dapat ay residente ng San Francisco
  • Dapat nakumpleto ang kurikulum ng CMCA
  • Hindi dapat magtapos bago ang Mayo ng sumusunod na taon ng aplikasyon
  • Dapat na naka-enrol para sa buong taon ng pag-aaral kasunod ng deadline ng aplikasyon (ibig sabihin kung nag-apply ka noong Hunyo 2021, pagkatapos ay dapat kang ganap na na-enrol para sa 2021-2022 taon ng pag-aaral)

Upang humiling ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa:

 

Ang Youth Alcohol Prevention Coalition (YAPC) ay pinondohan ng San Francisco Department of Public Health at ang koalyong ito ay isang natatanging pakikipagsosyo sa pagitan ng DPH Population Health at ng Children, Youth and Families (CYF) System of Care sa ilalim ng Behavioural Health Services. Ang YAPC ay binubuo ng 6 na mga organisasyong nakabase sa San Francisco (Youth Leadership Institute, Jamestown Community Center, Horizons Unlimited, YMCA, Japanese Community Youth Council, at ang Southeast Asian Youth Development Center).