Koalisyon sa Pag-iwas sa Alkohol ng Kabataan

Ang Youth Alcohol Prevention Coalition (YAPC) ay isang 12-buwang programa kung saan ang mga lider ng kabataan at mga adult na kaalyado mula sa buong San Francisco ay nagsasama-sama upang bumuo ng mga pangmatagalang solusyon sa pag-inom ng menor de edad. Simula sa Hulyo ng bawat taon, ang YAPC ay nagdidisenyo at nagpapatupad ng mga proyekto na nagbabahagi ng mga diskarte sa pag-iwas, malusog na kakayahan sa pagharap, mga alternatibong aktibidad sa pag-inom at mga lokal na mapagkukunan upang pigilan ang pag-abuso sa alkohol ng mga kabataan sa San Francisco County. 

Pinahahalagahan ng YAPC ang pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan na impluwensyahan at turuan ang kanilang mga kasamahan sa pamamagitan ng positibo, mahabagin na pagmemensahe. Naniniwala din kami na sa pamamagitan ng pagbibigay sa aming mga kalahok ng mga tamang mapagkukunan at pagtulong sa kanila na bumuo ng isang koalisyon sa isa't isa, sila ay kumpleto sa kagamitan upang maabot ang bawat kabataan sa county ng kanilang mensahe!

Narito ang isa sa mga magagandang bagay na nagawa namin na maaari mong maging bahagi nito! Sa nakalipas na dalawang taon, ang cohort ay lumikha ng 'zines upang maabot ang mga kabataan sa buong San Francisco upang hikayatin ang malusog na mga alternatibo sa pag-inom bukod pa sa pagbibigay ng mga mapagkukunan at istatistika sa pag-inom ng alak ng kabataan. Basahin ang mga ito dito: Mga Tinig ng Komunidad, Vol. 1 at Mga Boses ng Komunidad, Vol 2.

Sagutan ang pagsusulit dito upang ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin!

Interesado sa pagsali? 

Ang pangangalap ay nangyayari tuwing Hunyo. Ang YAPC ay may inaasahang 10 oras na pangako sa isang buwan, 4 sa mga oras na iyon ay ginugugol sa dalawang 2-oras na pagpupulong sa isang buwan habang ang natitirang 6 na oras ay gugugulin sa pagpupulong kasama ang kanilang mga kaalyado na may sapat na gulang upang makumpleto ang mga kinakailangang item sa pagkilos at / o anumang kaugnay na mga gawain.

Pagiging karapat-dapat:

  • Dapat ay residente ng San Francisco
  • Dapat nakumpleto ang kurikulum ng CMCA
  • Hindi dapat magtapos bago ang Mayo ng sumusunod na taon ng aplikasyon
  • Dapat na naka-enrol para sa buong taon ng pag-aaral kasunod ng deadline ng aplikasyon (ibig sabihin kung nag-apply ka noong Hunyo 2022, pagkatapos ay dapat kang ganap na na-enrol para sa 2022-2023 taon ng pag-aaral)

Para humiling ng karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Mary Toni Cerrado sa [protektado ng email] 

Ang Youth Alcohol Prevention Coalition (YAPC) ay pinondohan ng San Francisco Department of Public Health at ang koalyong ito ay isang natatanging pakikipagsosyo sa pagitan ng DPH Population Health at ng Children, Youth and Families (CYF) System of Care sa ilalim ng Behavioural Health Services. Ang YAPC ay binubuo ng 6 na mga organisasyong nakabase sa San Francisco (Youth Leadership Institute, Jamestown Community Center, Horizons Unlimited, YMCA, Japanese Community Youth Council, at ang Southeast Asian Youth Development Center).