Lupon ng Pamumuno sa Pamumuno sa Pamumuhay (YLAB)

Ang Youth Leadership Alumni Board (YLAB) ay nagpapatakbo ng programang kababaihan ng YLI sa Fresno. Ang kapangyarihan ng kabataan sa pagkakawanggawa ay ang mga taong alam ang pinaka tungkol sa mga kabataan - kabataan - Magpasya kung aling mga proyekto ang pinaka-kapaki-pakinabang sa mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Ang mga kabataan ay aktibong naninirahan sa mga puwang ng komunidad at nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad sa lahat ng oras, araw-araw. Ang kaalaman na iyon ay gumagabay sa mga kababalaghan ng mga kabataan habang nag-uusap sila tungkol sa mga aplikasyon, mga titik ng suporta, badyet at mga panayam - mayroon silang matalas na pakiramdam kung anong mga proyekto ang magiging epektibo para sa kanilang mga komunidad.

Ang mga miyembro ng lupon ng YLAB ay binubuo ng mga alumni ng YLI na kumakatawan sa mga komunidad ng Fresno, nagpakita ng kanilang kapasidad para sa pamumuno, at nakatuon sa empowering ng mga kabataan ng Fresno County na gumawa ng positibong pagbabago sa lipunan.

Ang bawat taunang ikot ay nagsasangkot sa pagrepaso ng mga application at pagpili ng mga kabataan ng 10 upang parangalan ang isang Distinguished Scholarship. Humigit-kumulang $ 5,000 ang ibinibigay sa bawat taon sa mga scholarship. Paminsan-minsan, binibigyan din ng YLAB ang mga mini-grant sa mga indibidwal at grupo sa komunidad para sa karagdagang proyektong katarungan sa lipunan.

Ang program na ito ay bukas sa YLI Alumni. Dumalo ang mga kalahok sa quarterly sa buong taon at kung kinakailangan sa panahon ng iskolar ng scholarship.