Lupon ng Pamumuno sa Pamumuno sa Pamumuhay (YLAB)

Ang Youth Leadership Alumni Board (YLAB) ay nagpapatakbo ng programa ng philanthropy ng kabataan ng yli sa Fresno at Madera. Ang kapangyarihan ng pagkakawanggawa ng kabataan ay ang mga taong higit na nakakaalam tungkol sa mga kabataan - kabataan - magpasya kung aling mga proyekto ang higit na makikinabang sa mga kabataan sa kanilang mga pamayanan. Ang mga kabataan ay aktibong naninirahan sa mga puwang ng komunidad at nakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng komunidad sa lahat ng oras, araw-araw. Ang kaalaman na iyon ay gumagabay sa mga philanthropist ng kabataan habang nakikipag-dayalogo tungkol sa mga aplikasyon, liham ng suporta, badyet at panayam - mayroon silang matalas na kahulugan kung anong mga proyekto ang magiging epektibo para sa kanilang mga pamayanan.

Ang mga miyembro ng YLAB youth board ay binubuo ng mga yli alumni na kumakatawan sa mga komunidad ng Fresno at Madera, nagpakita ng kanilang kapasidad para sa pamumuno, at nakatuon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan ng Fresno at Madera county na makisali sa positibong pagbabago sa lipunan.

Ang bawat taunang ikot ay nagsasangkot sa pagrepaso ng mga application at pagpili ng mga kabataan ng 10 upang parangalan ang isang Distinguished Scholarship. Humigit-kumulang $ 5,000 ang ibinibigay sa bawat taon sa mga scholarship. Paminsan-minsan, binibigyan din ng YLAB ang mga mini-grant sa mga indibidwal at grupo sa komunidad para sa karagdagang proyektong katarungan sa lipunan.

Ang program na ito ay bukas sa yli Alumni. Ang mga kalahok ay nakakatugon sa bawat buwan sa buong taon at kinakailangan sa siklo ng iskolar.