Participatory Action Research ng Kabataan

Ang Youth Participatory Action Research (YPAR) ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na tuklasin ang mga mahahalagang isyu na nakakaapekto sa kanilang mga komunidad/paaralan at tumugon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng napapanatiling pagbabago.

Ang mga kabataan ay kikilos, magsisimula ng mga diyalogo, mag-oorganisa at makikilos kasama ng isang pangkat ng
mga kabataang aktibista, natututo kung paano magsagawa ng pananaliksik, manguna sa mga kampanya, at gumawa ng pagbabago. 

Sinusunod namin ang modelo ng YPAR na ipinaliwanag sa ibaba:

PAKIKILAHOK: Lahat ng kalahok, kabilang ang mga miyembro ng komunidad, ay nakikita bilang mga nag-aambag ng kaalaman at karanasan.

ACTION: Ang layunin ay gumamit ng pananaliksik upang bumuo ng isang plano ng aksyon patungo sa pagtugon sa isang problema sa komunidad.

PANANALIKSIK: Isang sistematikong pagsisiyasat o pagtatasa ng isang problemang kinakaharap ng komunidad. Ito ay nakasentro sa mga lakas ng komunidad, mga salaysay, at kaalaman.

Habang binubuo nila ang wika at pag-frame upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at harapin ang mga mapanirang patakaran, sistema, at kapaligiran, binubuo ng mga kabataan ang mga tool upang maging makapangyarihang tagapagtaguyod para sa kanilang sarili at sa kanilang mga komunidad. Magagamit ng mga kabataan ang kanilang mga kasanayan sa pagsusuri sa pamamagitan ng mga isyu sa kalusugan at hustisyang panlipunan, at ang kanilang pagkakakilanlan, propesyonal, at akademikong pag-unlad, sa iba pang mga proyekto sa kanilang personal at propesyonal na buhay. 

Itong nakaraang pangkat ng kabataan ng YPAR ay nakatuon sa mental wellness ng mga kabataang nag-aaral sa SF high school. Nagsagawa ng pananaliksik ang ating mga kabataan kung paano naapektuhan ng COVID-19 ang kalusugan ng isip ng mga mag-aaral. Batay sa aming mga resulta, nagpasya ang aming mga kabataan na magpatupad ng mga mental health club sa kani-kanilang mga mataas na paaralan upang makapagbigay ng mga mapagkukunan at mga aktibidad sa kalusugan para sa kanilang mga kapwa kapantay.

Interesado sa pagsali?

Bukas ang programa sa lahat ng kabataan sa edad na high school (14-18) sa San Francisco. Hindi magsisimula ang programming at recruitment hanggang sa Taglagas ng 2022. Ia-update namin ang page na ito kapag mayroon kaming mas partikular na impormasyon.