Pag-iwas sa Pagpapakamatay ng Kabataan

Noong 2023, naglunsad ang yli ng isang programa sa pakikipagtulungan sa Sierra Health Foundation para pataasin ang malusog na pag-uugali at pag-uugali, bawasan ang stigma sa kalusugan ng isip, at suportahan ang mga kabataan na humingi ng tulong kapag kailangan nila ito. Nakatuon ang programa sa mga kabataan na hindi gaanong naapektuhan ng kapootang panlahi, sexism at iba pang anyo ng diskriminasyon na ginagawang partikular na mahina sa pagpapakamatay. 

Ang programa ay kapana-panabik dahil pinagsasama nito ang lokal, pambuong estado at pang-organisasyong pagsisikap na sanayin ang mga kabataan at ang kanilang mga kaalyado na nasa hustong gulang na kilalanin kapag ang kabataan ay nasa krisis, at lumikha ng nilalaman na nakakatugon sa mga kabataan kung nasaan sila sa mga suportang kailangan nila.

Kasama sa mga lokal na pagsisikap ang Long Beach, kung saan nagtatrabaho si yli kasama ng isang grupo ng mga lider ng kabataan upang mag-alok ng mga presentasyong nagbibigay-kaalaman sa buong Lungsod, at Merced, kung saan nag-oorganisa ang mga kabataan ng mga pang-edukasyon na kaganapan at kampanya sa mga paaralan at sa social media (tingnan ang kanilang Instagram sa @you.are.sacred). 

Sa antas ng estado, nakikipagtulungan si yli sa Civilian - isang ahensya sa marketing at komunikasyon - upang ibahagi ang nilalaman at pagmemensahe na nilikha ng kabataan sa aming mga channel sa social media. At kami ay magtatrabaho sa loob bilang isang organisasyon upang lumikha ng mga patakaran at protocol para sanayin ang aming mga kawani na kilalanin at suportahan ang mga kabataan kapag sila ay nasa krisis.

Interesado sa pagsali?

Kung nakatira ka sa Long Beach, maaari mong punan itong Interes Form o makipag-ugnayan kay Erron Harris sa [protektado ng email] para sa karagdagang impormasyon kung paano lumahok. 

Kung nakatira ka sa Merced, makipag-ugnayan kay Daniel Garibay sa [protektado ng email] para sa karagdagang impormasyon kung paano lumahok.