Programa

Pinagsasama ng Youth Leadership Institute ang mga kabataan at tinutulungan ang mga ito upang maghatid ng positibong pagbabago sa lipunan sa loob ng kanilang mga komunidad. Nakamit namin ito sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga ideya, pagpapalaki ng kanilang mga kasanayan at talento, at pagbibigay sa kanila ng mga epektibong kasangkapan at mga mapagkukunan upang madinig ang kanilang mga tinig.

Nagpapatakbo kami ng mga programa batay sa komunidad sa pitong opisina at pambuong-estadong. Gamitin ang mapa o mga link sa ibaba upang mag-navigate sa rehiyon na nais mong malaman ang higit pa tungkol sa.

Ang aming Mga Programa