Eastern Coachella Valley

Ang Coachella Unincorporated ay inilunsad sa 2011 bilang unang at tanging programa ng media sa kabataan sa Eastern Coachella Valley. Para sa maraming oras, ang programa ay nagtrabaho sa malayo, na sumusuporta sa mga kabataan sa mga paaralan, mga sentrong pangkomunidad, mga aklatan at mga tindahan ng kape sa mga komunidad na hindi pinagsama-sama ng Thermal, Mecca, Oasis at North Shore.

Sa tag-init ng 2018, pinalawak ng Youth Leadership Institute ang Southern California na sumisipsip sa programa ng Coachella Unincorporated pati na rin ang pinakabago nito programa, na tinatawag na ¡Que Madre! Media, isang programa sa pag-kuwento para sa mga kabataang babae na nakatuon sa kalusugan ng isip.

Sa 2019, yli ECV ang nakakuha ng isang tanggapan sa Coachella, na lumilikha ng higit pang mga pagkakataon upang suportahan ang mga kabataan sa Lungsod ng Coachella.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa Eastern Coachella Valley