Eastern Coachella Valley

Ang Eastern Coachella Valley (ECV) ay isang kanayunan, hindi pinagsama-sama na lugar sa Timog California na may isang maunlad na pamayanan, na kinabibilangan ng mga katutubo, pamayanan ng Purépecha, mga imigranteng komunidad, at ang pamilyang komyuter. Sinusuportahan ng aming mga programa ang mga kabataan na kilalanin ang mga pangunahing sanhi ng mga sistematikong isyu sa kanilang mga komunidad at maiangat ang kanilang sariling mga kwento upang makapagdulot ng positibong pagbabago.

Ang Coachella Unincorporated ay ang kauna-unahang programa ng media ng kabataan na nakabase sa ECV, na sinusundan ng ¡Que Madre! Ang media noong 2018. Kamakailan lamang, inilunsad namin ang aming gawaing COVID-19 na Tugon, na nagbigay ng boses ng kabataan sa harap ng pagtugon sa mga epekto ng COVID-19 sa aming mga komunidad. Ang aming tanggapan ng ECV ay miyembro din ng ECV Pride Planning Committee. 

Nagbibigay din ang ECV ng pipeline ng karera para sa ating mga kalahok sa kabataan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga binabayarang internship ng kabataan upang tumulong sa pamumuno sa ating programming. Ang kasalukuyang intern namin ay Leslie Correa.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa Eastern Coachella Valley

Disyembre 10, 2023 · 

Nagho-host ang mga kabataan ng zine storytelling workshop sa Palm Springs Art Museum

Disyembre 10, 2023 · 

Nagho-host ang mga kabataan ng COVID-19 at mental health event ng kabataan sa Coachella, CA

Agosto 26, 2023 · 

Inilathala ng mga mamamahayag ng kabataan ang Walk with Us (Summer 2023) / Camine con Nosotrxs (Verano 2023)

Abril 14, 2023 · 

Ang mga kabataan sa Eastern Coachella Valley ay co-publish ng Childhood Asthma at ang Salton Sea Zine sa pakikipagtulungan sa UC Riverside School of Medicine Center para sa Health Disparities Research

Mayo 26, 2022 · 

Opisyal na binuksan ang mga Wellness Center sa lahat ng 4 na mataas na paaralan sa loob ng Conejo Valley USD