Eastern Coachella Valley

Ang Eastern Coachella Valley (ECV) ay isang kanayunan, hindi pinagsama-samang lugar sa Timog California kasama angnakataguyod na komunidad, na kinabibilangan ng mga katutubong tao, Purepecha na pamayanan, mga pamayanan ng imigrante, pamayanan 

Ang mga kabataan sa ECV ay may kamalayan sa mga isyu na nangyayari sa kanilang pamayanan at patuloy silang nagtataguyod para sa kanilang pamayanan sa pamamagitan ng pagkukuwento. 

Coachella Hindi Pinagsama at ¡Que Madre! Ang media ay dalawang programa ng kabataan batay sa ECV. Coachella Uninc. nagsimula noong 2011 at ang unang programa ng media ng kabataan na nakabase sa ECV. ¡Que Madre! Inilunsad ang media noong 2018. 

Ang parehong mga programa ay sumusuporta sa mga kabataan upang matukoy ang mga sanhi ng mga sistematikong isyu sa kanilang mga komunidad at upang maiangat ang kanilang sariling mga kwento upang magawa ang positibong pagbabago.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa Eastern Coachella Valley