Eastern Coachella Valley

Ang Youth Leadership Institute ay pinalawak sa Southern California sa tag-araw ng 2018 na sumisipsip sa tanggapan ng Coachella Unincorporated sa Eastern Coachella Valley.

Ang Coachella Unincorporated ay inilunsad sa 2011 bilang ang una at tanging programa ng media sa kabataan sa Eastern Coachella Valley. Para sa karamihan ng oras, ang programa ay nagpapatakbo ng mga programa sa malayo sa mga paaralan, mga sentro ng komunidad, mga aklatan at mga tindahan ng kape sa Thermal, Mecca, Indio at Coachella.

Sa tag-araw ng 2018, ang Coachella Unincorporated ay sinamahan ng ¡Que Madre !, isang grupong pagsusulat para sa mga kabataang babae sa Eastern Coachella Valley na nakatuon sa kalusugan ng isip.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa Eastern Coachella Valley