Eastern Coachella Valley

Ang Eastern Coachella Valley (ECV) ay isang kanayunan, hindi pinagsama-sama na lugar sa Timog California na may isang maunlad na pamayanan, na kinabibilangan ng mga katutubo, pamayanan ng Purépecha, mga imigranteng komunidad, at ang pamilyang komyuter. Sinusuportahan ng aming mga programa ang mga kabataan na kilalanin ang mga pangunahing sanhi ng mga sistematikong isyu sa kanilang mga komunidad at maiangat ang kanilang sariling mga kwento upang makapagdulot ng positibong pagbabago.

Ang Coachella Unincorporated ay ang kauna-unahang programa ng media ng kabataan na nakabase sa ECV, na sinusundan ng ¡Que Madre! Ang media noong 2018. Kamakailan lamang, inilunsad namin ang aming gawaing COVID-19 na Tugon, na nagbigay ng boses ng kabataan sa harap ng pagtugon sa mga epekto ng COVID-19 sa aming mga komunidad. Ang aming tanggapan ng ECV ay miyembro din ng ECV Pride Planning Committee. 

Nagbibigay din ang ECV ng isang career pipeline para sa aming mga kalahok sa kabataan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga bayad na internship ng kabataan upang makatulong na pangunahan ang aming programa. Kasama sa aming kasalukuyang mga intern sina Consuelo Marquez, Stephanie Serrato, at Jonathan Lopez.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa Eastern Coachella Valley