Fresno

Sa 2003, ang County ng Fresno ay lumapit sa yli upang magtatag ng isang lokal na tanggapan - una sa labas ng Bay Area. Mula noon, namumulaklak ang tanggapan ni yli's Fresno, na sumusuporta sa libu-libong kabataan upang makabuo ng malakas na mga kampanya ng hustisya sa lipunan na tumutugon sa mga natatanging pangangailangan ng parehong mga komunidad sa lunsod o bayan.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa Fresno

Mayo 14, 2019 ·

Ang Responsableng Market Ordinansa ng Responsableng Kalagayan ng Fresno ay Ipinapasa ang 6-0

Sa Mayo 2, pagkatapos ng 7 na taon ng madamdamin na pagtataguyod, pangako, pananampalataya, at pagmamahal, ang Konseho ng Lungsod ay pumasa sa isang lubos na pagboto sa Ordinansa ng Pananagutan ng Katuparan na Kapitbahayan, na magtatakda ng bilang ng mga lisensya ng alak sa Fresno, lalo na sa mga komunidad ng Black at Brown ng gitnang at timog na bahagi ng lunsod.

Magbasa Nang Higit pa
Mayo 13, 2019 ·

Unang Pinagpalang Komisyon ng Kabataan ng Madera

Noong Abril 3rd, ang mga kabataan ng 5 ay opisyal na sinumpaan-sa pagsisilbi sa pinakaunang termino ng bagong itinatag na Komisyon sa Kabataan ng Lunsod. Ito ay isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng Lungsod ng Madera, na nagpapakita ng pangako ng City Hall upang isama ang mga kabataan sa talahanayan ng paggawa ng desisyon.

Magbasa Nang Higit pa
Pebrero 11, 2019 ·

Tinanggap ni Yammilette G. Rodriguez ang 2019 James Irvine Foundation Leadership Award

Noong Pebrero 11th inihayag na ang Central Valley Senior Director ng Programa Yammilette Rodriguez ay iginawad ang James Irvine Foundation Leadership Award. Ang mga parangal na ito, "kinikilala at sinusuportahan ang mga indibidwal na sumusulong sa mga makabagong at epektibong solusyon sa mga makabuluhang isyu ng estado" at nagbibigay ng isang $ 250,000 na pamumuhunan sa trabaho.

Magbasa Nang Higit pa
Mayo 4, 2018 ·

Nagpapasa ang Patakaran ng Selma para sa Mga Usok na Walang Usok

Abril 2, 2018 ·

Pinagtibay ng Fresno County ang SB 190 na Binabawasan ang Mga Bayarin sa Juvenile Justice

Marso 30, 2018 ·

Ang Konseho ng Lungsod ay Lumilikha ng Task Force ng Mga Trabaho sa Kabataan

Hunyo 5, 2017 ·

Mga Libreng Parke ng Usok Kerman Passes

Nobyembre 2, 2016 ·

Ipinagtibay ang mga Parke sa Tabako sa Kerman

Hulyo 30, 2016 ·

Ang Fresno Civic Engagement Task Force Kasama ang Dalawang Upuan ng Kabataan

Mayo 22, 2016 ·

Fresno Business Council Reserves Seat para sa Fresno Youth Commission

Enero 3, 2016 ·

Ang Fresno ay Nagbabago ang Code upang Bawasan ang Signage ng Alkohol sa Mga Tindahan

Agosto 30, 2015 ·

Resolution upang Bawasan ang Alkohol Saturation

Mayo 8, 2013 ·

Ang Fresno Pinagtibay ay nagpapatibay sa Programang Pilot ng Katarungan ng Panunumbalik

Noong Hunyo 2012, sinimulan ng tanggapan ng Fresno ng YLI ang pagsasagawa ng isang pakikipagtulungan ng ilang mga organisasyon sa pagpapaunlad ng kabataan na nagtatrabaho upang madagdagan ang pagdalo at pag-aaral ng mag-aaral, na pinamagatang mga Mag-aaral sa United upang Lumikha ng Klima ng Pakikipag-ugnayan, Suporta at Kaligtasan (TAGUMPAY). Ang team ng SUCCESS ay gumagamit ng pag-unlad ng kabataan ng YLI, pananaliksik sa pagkilos ng kabataan at mga balangkas ng pagtataguyod ng kabataan upang mapabuti ang lokal na paaralan ... Patuloy

Magbasa Nang Higit pa
Oktubre 30, 2007 ·

Ang Lunsod ng Mendota ay nagpapatuloy sa Ordinansa ng Ordinansa ng Pangkat

Oktubre 30, 2007 ·

Pinagtibay ang Ordinansa ng Ordenansa ng Lokal na Pangkat ng County ng Fresno

Marso 30, 2007 ·

Limitado ang mga Araw ng Clovis Big Hat sa Access sa Beer Garden

Setyembre 14, 2006 ·

Ang Lungsod ng Fresno ay Pinagtibay ang Ordinansa ng Ordinansa sa Paninirahan

Hunyo 18, 2006 ·

Ang Lunsod ng Huron ay nagpapatuloy sa Ordinansa ng Social Host

Hunyo 2, 2003 ·

Binubuksan ang Opisina ng Fresno