San Mateo

Ang Youth Leadership Institute (yli) ay nagbukas ng mga pintuan nito sa San Mateo noong 1998, tulad din ng aming pakikipagtulungan sa California Friday Night Live Partnership (CFNLP) - isang samahan sa buong estado na tumutukoy sa pag-inom ng menor de edad - ay nagsisimula na.

Mula noon, pinamunuan ng mga kabataan ng San Mateo ang mga pangunahing kampanya sa patakaran, tulad ng Peninsula Advocates Investigating Debt-Traps (PAID), na nagtrabaho upang ma-cap ang bilang ng mga predatoryal na serbisyo sa pinansya sa rehiyon, at mga Nutrisyon Sundalo, na nag-alis ng asukal na inumin bilang default na inumin. sa mga pagkaing mabilis ng pagkain ng mga bata.

Bilang karagdagan sa programa ng kabataan, ang yli San Mateo ay nangunguna at / o lumahok sa maraming mga pangunahing koalisyon, kasama ang Coastside Collaborative at ang Working Families Alliance. Tumulong din kami upang ilunsad at pamunuan ang Transportation Equity Allied Movement (TEAMC), na siyang nagmamaneho sa likod ng Panukalang W - isang panukalang batas sa buwis sa pamayanan upang mamuhunan sa pantay at napapanatiling kapaligiran na mga pagpipilian sa transportasyon - sa 2018. Madalas kaming naimbitahan ng Lungsod at iba pa mga kasosyo upang mag-alok ng mga pagsasanay at pagawaan sa iba't ibang mga paksa.

Kasalukuyang Programa

Mga nakaraang Programa

Timeline ng mga nanalo sa San Mateo

Enero 23, 2023 · 

Ang mga Pinuno ng Daly City Bay ay nagsasagawa ng isang survey sa kultura ng sekswal na pag-atake sa kanilang kampus ng paaralan

Disyembre 22, 2022 · 

Nag-walk out ang mga mag-aaral sa Westmoor High School upang bigyang pansin ang kultura ng sekswal na pag-atake sa campus

Marso 1, 2022 · 

Inilunsad ni yli ang San Mateo Youth Advocates Program

Mayo 7, 2021 · 

sumali si yli sa Mga Pangkat sa Kaligtasan ng Pokus sa Kaligtasan ng Half Moon Bay City sa Coastside Mental Health

Abril 23, 2020 · 

sumali si yli sa Mga Pangkat sa Kaligtasan ng Pokus sa Kaligtasan ng Half Moon Bay City sa Coastside Mental Health

Oktubre 7, 2015 · 

Ordinansa sa Libre sa Konseho ng San Mateo City Council sa San Mateo sa Multi-Unit Housing

Agosto 7, 2015 · 

Daly City at South San Francisco Councils Pass Resolution Supporting Strong Payday Loan Regulations

Hunyo 30, 2015 · 

Ang Lungsod ng Brisbane ay nagbabago sa Ordinansa sa Paninigarilyo

Mayo 20, 2015 · 

Burlingame City Council Pass Smoke-Free Ordinansa sa Multi-Unit Housing

Mayo 8, 2015 · 

Ang Paaralan ng Parkway Heights ay Nagpapabuti ng Packaging at Mga Pagkain

Nobyembre 11, 2014 · 

Daly City Council Pass Smoke-Free Ordinance sa Multi-Unit Housing

Oktubre 20, 2014 · 

Ang San Mateo County ay nagpapasa ng mga Ordinansa na Libre sa Smoke sa Multi-Unit Housing

Agosto 21, 2014 · 

Mga Limitasyon ng Daly City Mga Payday Lender sa Mga Limitasyon ng Lungsod

Mayo 14, 2014 · 

Ang South San Francisco ay nagpapasa ng Ordinansa sa Pagpapalutang ng Anti-Payday

Pebrero 20, 2014 · 

Ipinasa ng Daly City ang Ordinansa ng Host ng Panlipunan

Nobyembre 19, 2013 · 

Ang Redwood City ay pumasa sa TRACE Ordinance

Hunyo 13, 2011 · 

Ang Pasipiko ay Nagpapatuloy sa Ordinansa ng Host ng Panlipunan

Agosto 29, 2010 · 

Sinasang-ayunan ng Menlo Park ang Ordinansa ng Social Host upang Bawasan ang Access sa Alak

Hunyo 18, 2010 · 

Sinang-ayunan ng Menlo Park ang Tobacco Retail License

Mayo 18, 2009 · 

Ang Redwood City ay nagpapasa ng Ordenansa ng Libre sa Smoke-Free Park

Marso 2, 2009 · 

Resolusyon para sa mga Libreng Espesyal na Kaganapan at Aktibidad sa Mga Foster City Parks Pass

Enero 9, 2009 · 

Ang Belmont ay Sumusunod sa Ordinansa sa Pabahay na Walang Bayad ng Multi-Unit

Abril 30, 2008 · 

Ang Pasipiko ay Nagpapatuloy ng Pinakamatibay na Pamantayan ng Pag-uukol ng Tabako sa County

Pebrero 17, 2008 · 

College of San Mateo Smoke-Free

Mayo 30, 2007 · 

Pinagtibay ng Pacific Association Farmer's Market Association ang Patakaran na Walang Usok

Agosto 30, 2006 · 

Sinusuportahan ng Skyline College ang Patakaran sa Usok ng Usok

Mayo 29, 2006 · 

Ang Redwood Council Sumusuporta sa Resolusyon ng Libre sa Usok ng Hollywood

Mayo 29, 2006 · 

Ang Konseho ng Lungsod ng Daly ay Pinagtibay ang Resolusyon ng Libre sa Usok ng Hollywood

Mayo 29, 2006 · 

Pinagtibay ng Konseho ng Lungsod ng Pacifica ang Smoke-Free Hollywood Resolution

Mayo 15, 2006 · 

Pinagtibay ng Konseho ng Lungsod ng Belmont ang Smoke-Free Hollywood Resolution

Setyembre 30, 2003 · 

Resolusyon ng San Mateo sa Pagpapatupad ng Mga Batas sa Pag-iimbak ng Tabako

Setyembre 5, 1998 · 

Binubuksan ang Opisina ng San Mateo