San Mateo

Binuksan ng Youth Leadership Institute ang mga pintuan nito sa San Mateo sa 1998, tulad ng aming pakikipagtulungan sa California Biyernes Night Live Partnership (CFNLP) - isang pambuong-estadong organisasyon na tumutukoy sa kulang sa edad na pag-inom - ay bumaba.

Ngayon, ang tanggapan ng San Mateo ay nagtutugma sa FNL Network, na binubuo ng 13 FNL chapters. Ang aming diskarte, na nagbabago ang pokus mula sa mga indibidwal na pag-uugali sa mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay, ay nagbuo ng CFNLP programming sa buong estado. Sa 2017, sinigurado namin ang kontrata upang mamuno sa San Mateo County Youth Commission (SMCYC), ang advisory board sa County Board of Supervisors, at pinalawak na programa upang isama ang isang malawak na hanay ng mga isyu sa komunidad at paaralan, tulad ng: kalusugan katarungan, pang-seguridad sa ekonomiya, transportasyon lamang, pakikilahok ng mga kabataan, at katarungan ng imigrasyon.

Ang mga kabataan ng San Mateo ay humantong sa mga pangunahing kampanya sa patakaran simula ng pagbukas ng tanggapan, tulad ng Peninsula Advocates Investigating Debt-Traps (PAID), na nagtatrabaho upang takpan ang bilang ng mga mandatory financial services sa rehiyon, at Nutrition Sundalo, na nagtanggal ng mga matamis na inumin bilang default inumin sa pagkain ng mga bata na fast-food. Ang opisina ay ang una sa pagtugon sa mga isyu sa pampublikong transportasyon sa kanilang koalisyon sa buong county, TEAMC, at naglunsad ng isang bagong kampanya upang madagdagan ang boto ng mga kabataan.

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga nanalo sa San Mateo

Nobyembre 29, 2018 ·

Panukalang W Passes, Pagpapalaki ng $ 80 Milyong Taon para sa Transportasyon

Pagkatapos ng mga linggo ng pagbibilang ng mga boto para sa isang hindi pa nagagawang halalan sa halagang midterm, lumilitaw na ang buwis sa transportasyon ng San Mateo, Panukalang W, ay dumaan sa pamamagitan ng isang labis na labaha. Ang panukala ay bubuo ng $ 80 milyon kada taon sa kita ng buwis sa pagbebenta para sa susunod na mga taon ng 30 upang mapabuti ang pampublikong sasakyan, lumikha ng mas ligtas na bisikleta at mga ruta ng pedestrian, bawasan ang trapiko, ... Patuloy

Magbasa Nang Higit pa
Oktubre 7, 2015 ·

Ordinansa sa Libre sa Konseho ng San Mateo City Council sa San Mateo sa Multi-Unit Housing

Agosto 7, 2015 ·

Daly City at South San Francisco Councils Pass Resolution Supporting Strong Payday Loan Regulations

Hunyo 30, 2015 ·

Ang Lungsod ng Brisbane ay nagbabago sa Ordinansa sa Paninigarilyo

Mayo 20, 2015 ·

Burlingame City Council Pass Smoke-Free Ordinansa sa Multi-Unit Housing

Mayo 8, 2015 ·

Ang Paaralan ng Parkway Heights ay Nagpapabuti ng Packaging at Mga Pagkain

Nobyembre 11, 2014 ·

Daly City Council Pass Smoke-Free Ordinance sa Multi-Unit Housing

Oktubre 20, 2014 ·

Ang San Mateo County ay nagpapasa ng mga Ordinansa na Libre sa Smoke sa Multi-Unit Housing

Agosto 21, 2014 ·

Mga Limitasyon ng Daly City Mga Payday Lender sa Mga Limitasyon ng Lungsod

Mayo 14, 2014 ·

Ang South San Francisco ay nagpapasa ng Ordinansa sa Pagpapalutang ng Anti-Payday

Pebrero 20, 2014 ·

Ipinasa ng Daly City ang Ordinansa ng Host ng Panlipunan

Nobyembre 19, 2013 ·

Ang Redwood City ay pumasa sa TRACE Ordinance

Hunyo 13, 2011 ·

Ang Pasipiko ay Nagpapatuloy sa Ordinansa ng Host ng Panlipunan

Agosto 29, 2010 ·

Sinasang-ayunan ng Menlo Park ang Ordinansa ng Social Host upang Bawasan ang Access sa Alak

Hunyo 18, 2010 ·

Sinang-ayunan ng Menlo Park ang Tobacco Retail License

Mayo 18, 2009 ·

Ang Redwood City ay nagpapasa ng Ordenansa ng Libre sa Smoke-Free Park

Marso 2, 2009 ·

Resolusyon para sa mga Libreng Espesyal na Kaganapan at Aktibidad sa Mga Foster City Parks Pass

Enero 9, 2009 ·

Ang Belmont ay Sumusunod sa Ordinansa sa Pabahay na Walang Bayad ng Multi-Unit

Abril 30, 2008 ·

Ang Pasipiko ay Nagpapatuloy ng Pinakamatibay na Pamantayan ng Pag-uukol ng Tabako sa County

Pebrero 17, 2008 ·

College of San Mateo Smoke-Free

Mayo 30, 2007 ·

Ang Pasipiko ng Pasipiko ng Pasipiko sa Pasipiko ay Sumusunod sa Patakaran sa Libre sa Usok

Agosto 30, 2006 ·

Sinusuportahan ng Skyline College ang Patakaran sa Usok ng Usok

Mayo 29, 2006 ·

Ang Redwood Council Sumusuporta sa Resolusyon ng Libre sa Usok ng Hollywood

Mayo 29, 2006 ·

Ang Konseho ng Lungsod ng Daly ay Pinagtibay ang Resolusyon ng Libre sa Usok ng Hollywood

Mayo 29, 2006 ·

Pinagtibay ng Konseho ng Lungsod ng Pacifica ang Smoke-Free Hollywood Resolution

Mayo 15, 2006 ·

Pinagtibay ng Konseho ng Lungsod ng Belmont ang Smoke-Free Hollywood Resolution

Setyembre 30, 2003 ·

Resolusyon ng San Mateo sa Pagpapatupad ng Mga Batas sa Pag-iimbak ng Tabako

Setyembre 5, 1998 ·

Binubuksan ang Opisina ng San Mateo