Buong estado

Kasalukuyang Programa

Mga nakaraang Programa

Timeline ng mga Panalo sa Pambuong-estado

Mayo 24, 2023 · 

HOPE youth magdaos ng press conference sa social media

Pagkatapos ng tatlong taon ng pagbuo ng gawaing ito mula sa antas ng katutubo, ang HOPE youth leaders at mga adult na kaalyado ay nagsama-sama upang maghatid ng isang malakas na press conference katuwang ang Assemblymember Buffy Wicks at California First Partner Jennifer Seibel Newsom.

Magbasa Pa
Enero 16, 2022 · 

Nagpapakita ang HOPE Coalition ng modelong patakaran na naglalayong bawasan ang mga advertisement ng alkohol sa mga kabataan sa mga platform ng Meta social media

Enero 1, 2008 · 

Pinagtibay ang mga Libreng Smoke na Mga Kotse

Hunyo 30, 2002 · 

Pinapatibay ng California ang Mga Libreng Palaruan ng Usok

Hunyo 29, 2002 · 

Ang California ay Nagpapasok ng Mga Lugar na Walang Asawa, Mga Restaurant at Mga Bar

Agosto 1, 1991 · ,

Binubuo ng Youth Leadership Institute ang mga Pintuan sa Marin