Buong estado

Kasalukuyang Programa

Timeline ng mga Panalo sa Pambuong-estado

Enero 1, 2008 · 

Pinagtibay ang mga Libreng Smoke na Mga Kotse

Hunyo 30, 2002 · 

Pinapatibay ng California ang Mga Libreng Palaruan ng Usok

Hunyo 29, 2002 · 

Ang California ay Nagpapasok ng Mga Lugar na Walang Asawa, Mga Restaurant at Mga Bar

Oktubre 5, 2001 · 

National Youth Philanthropy Assessment Na nakumpleto ng YLI

Sa pagpopondo mula sa James Irvine Foundation, noong 2001, nagsagawa ang YLI ng unang pag-scan at pagtatasa ng pilantropiya ng kabataan sa isang pambansang antas. Sa oras na ito, ang philanthropy ng kabataan ay nakakuha ng momentum bilang isang pinagsamang tool ng diskarte. Ang mga programa mula sa buong bansa sa loob ng pamahalaan, mga pundasyon ng pamayanan, mga pribadong pundasyon ng pamilya at mga independiyenteng paaralan ay nagsimulang humingi ng suporta sa YLI… Patuloy

Magbasa Pa
Agosto 1, 1991 · ,

Binubuo ng Youth Leadership Institute ang mga Pintuan sa Marin