Mga Affinity Spaces para sa Itim, Katutubong & Kabataan ng Kulay

Ang karamihan sa mga kalahok ng aming programa ay mga kabataan na may kulay. Gayunpaman, mayroong ilang mga programa na partikular na idinisenyo upang lumikha ng mga puwang ng affinity para sa kabataan ng BIPOC. Ang mga programang ito ay nagbibigay ng nakagamot na nakagamot na kagalingan, tulad ng Cultura Cura at Joven Noble, pati na rin ang mga ligtas na puwang para sa mga kabataan ng BIPOC na isipin, planuhin at ipatupad ang mga kampanyang naayon sa kanilang partikular na pangangailangan.

Kasalukuyang Programa

Mga nakaraang Programa