Alkohol, Tabako at Iba Pang Mga Sangkap

Ang alkohol, tabako at iba pang mga sangkap ay lubos na nakakaapekto sa kalusugan at kabutihan ng ating mga pamayanan. Sa yli, kumukuha kami ng isang lens ng katarungang panlipunan sa trabaho, paglaban sa kaisipang racist na "digmaan laban sa droga" na kriminalidad ang mga indibidwal na pag-uugali at inililipat ang pagtuon sa mga mandarambong na korporasyon na nagta-target sa mga batang may mababang kita na may kulay.

Sa pamamagitan ng diskarteng ito, naglulunsad ang mga kabataan ng mga kampanya na tumutugon sa bilang ng mga tindahan ng alak sa kanilang mga kapitbahayan at ang kanilang kalapitan sa mga paaralan, nakakapinsalang mensahe sa advertising, may tabako, at mga patakaran sa paninigarilyo sa pabahay ng multi-unit. Gumagawa rin sila upang kontrahin ang mapanganib na pagmemensahe sa pamamagitan ng paglikha ng mga mapagkukunan at mga kampanya sa pagkukuwento na tinatanggal ang mitolohiya na hinihimok ng media na ang karamihan sa mga kabataan ay gumagamit ng mga sangkap, at nagbibigay ng malusog na mga kahalili sa paggamit ng sangkap.

Kasalukuyang Programa

Mga nakaraang Programa