Mga kahalili sa Pag-pulis

Si yli ay nakatayo kasama ang aming mga pamayanan sa buong bansa na lumalaban sa karahasan ng pulisya at tumatawag para sa mga kahalili na nakasentro sa pamayanan. Sa buong estado, ang ating kabataan ay nakakaangat ang mga kwento ng mga naapektuhan ng kalupitan ng pulisya; nangangampanya na alisin ang Mga Opisyal ng Resource ng Mag-aaral - na nagta-target ng kabataan ng kulay - mula sa mga campus ng paaralan at pinalitan sila ng mga tagapayo, mapagkukunang pangkalusugan sa pag-iisip at nagbabagong mga kasanayan sa katarungan; at paglikha ng mga kahalili sa pagpapagaling sa pag-pulis na tumutugon sa mga sanhi ng ugat.

Kasalukuyang Programa

Mga nakaraang Programa