Hustisya sa Klima

Ang pagbabago ng klima ay kabilang sa mga pangunahing alalahanin ng mga kabataan ngayon. Pinamunuan nila ang isang pandaigdigang kilusan, na nananawagan sa mga pinuno ng mundo na lubos na bawasan ang mga greenhouse gas emissions at tugunan ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga pinaka-mahina na populasyon.

Kasalukuyang Programa