COVID-19 Tugon

Ang mga kabataan at komunidad sa buong mundo ay naapektuhan ng COVID-19. Pinapalala ang mayroon nang mga pagkakaiba-iba, ang virus ay hinawakan ang halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay, mula sa kalusugan hanggang sa edukasyon, mula sa pabahay at katatagan ng pagkain hanggang sa kalusugan ng isip at pag-unlad na panlipunan-emosyonal.

Sa panahon ng 2020-2021, sa kasagsagan ng pandemya, ang kabataan ay patuloy na nagpakita at nagpakita para sa kanilang mga komunidad, lumilikha ng tulong sa isa't isa, pagkukuwento at mga kampanya sa patakaran upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pinaka apektado.

Kasalukuyang Programa

Mga nakaraang Programa