LGBTQI+ Resources at Representasyon

Ang mundo ay hindi parang isang palakaibigan o ligtas na lugar para sa maraming mahihirap na kabataan, kaya ang aming mga programa ay nakatuon sa paglikha ng mga mapagkukunan at mga pagkakataon sa pangangalaga sa sarili, pag-alis ng stigmatisasyon sa kalusugan ng isip, hindi pagkakasariling mga espasyo ng kabataan, at pagtataguyod para sa mga ligtas na espasyo para sa mga kakaibang kabataan, pamilya at tagapagturo. Ang ating kabataan din manguna sa mga pagsasanay at presentasyon, at mag-publish ng nilalaman upang turuan ang ating mga komunidad tungkol sa kasarian at sekswalidad.

Kasalukuyang Programa