Pagprotekta sa Mga Likas na Kapaligiran

Ang mga mahuhusay na kampanya sa pagkukuwento, rekomendasyon sa patakaran at paglikha ng mga makabagong teknolohiya ay pinangungunahan ng mga kabataang yli upang maimpluwensyahan ang mga desisyon na makakaapekto sa kapaligiran at sa kanilang mga komunidad. Mula sa pakikilahok sa mga koalisyon na nakikipagtulungan sa Lupon ng Tubig ng Estado upang protektahan ang Dagat Salton at mga nakapaligid na komunidad, sa pagbibigay ng input sa Climate Adaptation Action Plan (CAAP) ng Half Moon Bay, sa paggawa ng bagong app para subaybayan ang kalidad ng hangin sa Fresno, ang mga kabataan ay nagsasalita tungkol sa mga pagbabagong gusto nilang makita.

Kasalukuyang Programa