Philanthropy na Pinamunuan ng Kabataan

Ang philanthropy ng kabataan ay isang malakas na hamon sa tradisyonal na pagkakawanggawa, na, sa maraming mga paraan, nagpapanatili ng mga sistema ng kapangyarihan at pribilehiyo na inaangkin nitong tugunan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa mga kamay ng mga kabataan - partikular na may kulay na kabataan na may mababang kita - inilalagay ng kapangyarihan ng kabataan ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa mga kamay ng mga pinakaapektuhan.

Ang philanthropy ng kabataan ay isa ring mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng kakayahan ng kabataan na magdisenyo at magpatupad ng mga programa mula simula hanggang katapusan. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa ibang kabataan na pag-isipan, planuhin at ibadyet ang kanilang mga proyekto, tumutulong ang mga philanthropist ng kabataan na hubugin ang trabaho ayon sa nakikita nilang akma upang matugunan ang isyu. At, sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga pangunahing proyekto na pinamunuan ng kabataan, tulad ng Kampanya ng Vote16 ng San Francisco, ang mga philanthropist ng kabataan ay may kritikal na papel sa pagpapaunlad ng mga proyektong pinamumunuan ng kabataan na nagbabago ng lakas sa mga kabataan.

Kasalukuyang Programa