#MErcedTOO

Kapag Kami ay Tumindig Bilang Isang, NAGINGIN ANG: Mga Kalidad ng Kampanya ng MErcedTOO Major Patakarang Manalo Laban sa Sekswal na Panggigipit

|
Mga Tagumpay sa Kampanya

Noong Miyerkules, tumayo ang Merced Girls & Womyn of Color (GWoC) laban sa sexual harassment sa kanilang mga paaralan - at WON. Ang Kapulungan ng Lupon ng Distrito ng 13th Merced Union High School (MUHSD) ay napunan sa kapasidad. Ang mga mag-aaral at iba pang mga miyembro ng komunidad ay nagsusuot ng t-shirt at nagsagawa ng mga palatandaan. Ang matapang na batang lider ay tumayo sa harap ng Lupon, ang kanilang ... Patuloy