Ordinansa ng Permit sa Tindahan ng San Mateo County Tobacco Retailer Permit

Agosto 15, 2003 · 

YO MATEO! humingi ng solusyon sa patakaran upang matugunan ang pag-access sa mga kabataan sa tabako sa kapaligiran ng tingi. Sa mga karanasan at datos na natipon mula sa mga pagtatangka sa pagbili ng mga survey at pampublikong survey ng opinyon, YO MATEO! nakipagtulungan sa San Mateo County Tobacco Education Coalition sa pamumuno ng isang kampanya sa buong bansa, "Patigilin ang Pagbebenta ng Tabako sa Mga Kabataan!" Inirerekomenda nila ang muling pag-aaregment at pagpapatibay ng araw ng County na nagtatakda ng permit sa tingian ng tabako at nakita ang daanan ng isang mas malakas na ordinansa na magbibigay lisensya sa tabako mga nagtitingi na may mas mahigpit na probisyon at isang pangako ng mga opisyal ng County na ipatupad ang bagong ordinansa.