Tumutulong ang BMOC na ipasa ang Panukalang P para sa Fresno Parks

Disyembre 20, 2020 · 

“Sa aksyon ng Lungsod ng Fresno, inutusan ang trial court na magpasok ng bagong hatol na pabor sa Fresno Building Healthy Communities na nagdeklara ng Panukala P na naipasa. Sa aksyon ng Fresno Building Healthy Communities, ang trial court ay inatasan na magpasok ng bagong hatol na nagbibigay ng kahilingan ng Fresno Building Healthy Communities para sa deklarasyon na kaluwagan at ang pagdeklara ng Panukala P ay naipasa na.”

Ang Boys & Men of Color ay tumulong sa pagpasa ng Panukala P noong Disyembre 2020, na inaasahang makalikom ng $ 40 milyon sa isang taon para sa susunod na 30 taon upang suportahan ang mga parke at berdeng mga puwang sa Fresno. Nanalo ang mga taga-Fresno! Nanalo ang mga kabataan! Parami nang parami ang mas magagandang parke, sining, at trail ay abot-kamay ng bawat tao sa ating minamahal na lungsod! Cheers sa #PeoplePower!