Siniguro ng BMOC ang $ 50k para sa tulong sa COVID-19

Pebrero 5, 2021 · 

Ang Boys & Men of Color ay nakakuha ng $ 50k pandemikong pondo mula sa Obama Foundation upang magbigay ng direktang suporta sa kabataan at naglunsad ng bayad na programa sa internship ng kabataan.