Nakipagpulong ang Miyembro ng Konseho ng Lungsod sa Fresno Boys & Men of Color para talakayin ang Zero Fair Policy

Pebrero 6, 2021 · 

Ang Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Fresno na si Tyler Maxwell ay dumalo sa pulong ng Fresno Boys & Men of Color (BMOC) upang talakayin sa mga lider ng kabataan ang Zero Fare Policy, na magbibigay ng libreng sakay sa bus sa lahat ng residente. Pinagtitibay ng mga pinuno ng kabataan ng Fresno BMOC ang suporta sa patakarang ito.