Ang Miyembro ng Komunidad ay naglathala ng Op Ed sa Salton Sea