Ang Task Force COVID-19 ay nilikha

Hunyo 1, 2021 · 

Tulad ng pakikipagtulungan ng tanggapan ng ECV sa iba pang mga lokal na di-kita ay lumago sa panahon ng pandemya ng COVID-19, napagtanto namin ang mga tinig ng kabataan na hindi pinalakas. Nagtagumpay kaming nagpasya na lumikha ng isang task force ng kabataan na may direktang pag-access sa mga gumagawa ng desisyon pati na rin sa pagtanggap ng mga multimedia workshops.