CX Regional Cross Collaboration

Agosto 17, 2020 · 

Sa pamamagitan ng isang virtual na paglalakbay sa mga pulong na nagtutulungan sa buong Central Valley, nagtrabaho ang MYNT kasama ang iba pang mga pagkukusa sa pagkontrol sa tabako sa kung paano ang aming mga pagsisikap sa pamayanan na maaaring humantong sa pagbabago.