Ang mga kabataan sa Eastern Coachella Valley ay co-publish ng Childhood Asthma at ang Salton Sea Zine sa pakikipagtulungan sa UC Riverside School of Medicine Center para sa Health Disparities Research