Tumutulong ang tanggapan ng ECV sa plano ng ECV Pride

Oktubre 16, 2020 · 

Bilang bahagi ng aming patuloy na pangako sa paglikha ng mga puwang para sa pamayanan ng LGBT sa ECV, sinusuportahan ng aming koponan ang pagsisikap ng ECV Pride sa nakaraang 3 taon. Basahin ang artikulong ito, inilathala sa Kunamundo!