Ang radio PSA ng Edison Friday Night Live ay pinapatugtog sa iHeart Radio