FNL Advocacy Day - Pagpupulong kasama ang Assemblymember na si Dr. Joaquin Arambula

Abril 24, 2021 ยทโ€ƒ

Ang mga Miyembro ng Fresno County Friday Night Live (FNL) ay nakikipagtagpo sa Assemblymember Arambula upang i-update ang kanyang tanggapan sa kanilang mga pagsisikap sa pag-iwas sa alkohol sa ilalim ng edad. Tinalakay ng Kerman FNL ang kanilang kampanya sa Merchant Education at tinalakay ng koponan ng YALL ang kanilang kampanya sa koneksyon sa pagitan ng pag-inom ng alkohol sa ilalim ng edad at kalusugan ng isip.