Kinumpleto ng FNL Coastside Youth Council ang kampanya sa pamantayan sa lipunan

Setyembre 1, 2021 ยทโ€ƒ

Ang mga kabataan sa Coastside Youth Council (FNLCYC) ng Friday Night Live ay tinutukoy ang isyu ng pag-inom ng underage sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang positibong salaysay sa paligid ng hindi paggamit ng alkohol bago ang edad na 21. Bilang bahagi ng kanilang kampanya, lumikha sila ng mga poster na naka-target sa mga kabataan at mga materyal na pang-edukasyon na naka-target para sa matanda. Ibinahagi din nila ang kanilang data sa pamamagitan ng mga post sa social media at anunsyo ng serbisyo publiko upang mabago ang mga maling pananaw ng komunidad at magsulong ng mga positibong pamantayan na sumusuporta sa malusog na pagpipilian ng mga kabataan.