Ang Fresno ay Nagbabago ang Code upang Bawasan ang Signage ng Alkohol sa Mga Tindahan